Bewegingsstoornissen als gevolg van antipsychotica

TitelBewegingsstoornissen als gevolg van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking
Doel Instrumenten voor het herkennen van bewegingsstoornissen voor de klinische praktijk onderzoeken op uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit bij mensen met een verstandelijke beperking

Doel groep
Volwassen met een verstandelijke beperking die antipsychotica gebruiken
Design Observationele studie
Wat houdt het onderzoek in? Dit onderzoek is onderdeel van de antipsychotica afbouwstudie van GOUD. In dit onderdeel wordt gekeken naar instrumenten om bewegingsstoornissen te onderzoeken bij mensen met een verstandelijke beperking. Bewegingsstoornissen zijn bijwerkingen van antipsychotica die vaak moeilijk herkend worden bij mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt eenmalig een korte vragenlijst ingevuld door arts en/of gedragskundige, en de deelnemer heeft eenmalig een afspraak van anderhalf uur met de onderzoeker. De onderzoeker stelt dan vragen en kijkt goed naar hoe de deelnemer beweegt. Daarna voert de deelnemer verschillende opdrachten uit (elleboog buigen/strekken, draaien met de pols, stampen met de voet, lopen en op een knop drukken) en de instrumenten meten hoe snel, groot en lang deze bewegingen zijn. Dit doet geen pijn.
Looptijd De metingen lopen van juli 2019 tot 2024. Voor een deelnemer duurt het onderzoek anderhalf uur.
Betrokkenen Het onderzoek valt onder het GOUD-consortium, dit betekent dat cliënten vanuit Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen kunnen meedoen aan deze studie.
ImplementatieMet de resultaten hopen we het werkveld te kunnen helpen met het herkennen van bewegingsstoornissen middels een toolkit van instrumenten.
 
Meer weten?De onderzoekers van deze studie zijn:
– Marie-Louise Hoekstra-van Duijn (arts verstandelijk gehandicapten, promovenda)
– Maureen Wissing (bewegingswetenschapper, co-promotor)
– Dederieke Maes-Festen (arts verstandelijk gehandicapten, UHD, co-promotor)
goud.antipsychotica@erasmusmc.nl
010 70 33 847
wit