Effect van krachttraining

TitelHet effect van krachttraining op cardiovasculaire risicofactoren bij volwassenen met een verstandelijke beperking.
Doel Het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid van volwassenen met een verstandelijke beperking.

Doel groep
Volwassenen met een lichte en matige verstandelijke beperking met tenminste twee cardiovasculaire risicofactoren (zoals een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol, diabetes, overgewicht).
Design Interventie studie, met een onderbroken time-series design (de deelnemers worden voorafgaand en na de interventie een aantal keer gemeten).
Wat houdt het onderzoek in? Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking krijgen op latere leeftijd last van hart- en vaatziekten. Vooral als ze al eerder last hebben van de risicofactoren zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of overgewicht. Krachttraining kan een positief effect hebben op deze risicofactoren, waardoor de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten kleiner wordt. Krachttraining kan daarnaast ook een positief effect hebben op de fitheid, het uitvoeren van taken in het dagelijks leven, op valincidenten en gedragsproblemen.
In het huidige onderzoek willen we onderzoeken of krachttraining de risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan verminderen. We gaan dit meten door met cliënten een trainingsprogramma te doen van 24 weken. De training bestaat uit oefeningen waarmee het hele lichaam getraind wordt. Om te kunnen kijken wat de effecten van de krachttraining zijn, gaan we na afloop een aantal metingen doen. Zoals lichamelijk onderzoek, fitheidstesten, gedrag, valincidenten en het dagelijks functioneren van de cliënt.
Looptijd We starten in november 2019 met het includeren van deelnemers en we eindigen in december 2021 met de laatste meting.
Betrokkenen Naast het onderzoekersteam is er een heel team van professionals betrokken bij dit onderzoek: fysiotherapeuten, bewegingsagogen, artsen, arts-assistenten, gedragsdeskundigen, persoonlijke begeleiders, en managers van de betrokken zorgorganisaties.
ImplementatieAls krachttraining cardiovasculaire risicofactoren kan verbeteren, kan krachttraining worden gebruikt als behandeling voor volwassenen met deze cardiovasculaire risicofactoren, en mogelijk daarmee het medicatiegebruik verminderen.
Een ander voordeel van krachttraining is dat de spieren sterker worden waardoor activiteiten van het dagelijkse leven makkelijker kunnen worden uitgevoerd, en mensen met een verstandelijke beperking langer en gezonder kunnen leven.
Meer weten?k.deoude@erasmusmc.nl
wit
TitelHet haalbaarheid van intensieve krachttraining bij volwassenen met een verstandelijke beperking met cardiovasculaire risicofactoren.
DoelOnderzoeken of het haalbaar is een intensief krachttrainingsprogramma op te zetten en uit te voeren bij volwassenen met een verstandelijke beperking met cardiovasculaire risicofactoren.
DoelgroepVolwassenen met een lichte en matige verstandelijke beperking met diabetes en/of hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol en/of overgewicht.
DesignHaalbaarheidsstudie
Wat houdt het onderzoek in?Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben last suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en die noemen we cardiovasculaire risicofactoren. Uit onderzoek in de algemene bevolking weten we dat krachttraining een positief effect kan hebben op deze risicofactoren.
Met dit onderzoek willen we gaan kijken of en hoe we een oefenprogramma voor intensieve krachttraining kunnen maken specifiek voor volwassenen met een verstandelijke beperking met cardiovasculaire risicofactoren. We gaan eerst op zoek naar een geschikte set van oefeningen voor een ‘full body workout’. Daarna gaan we kijken of het ontwikkelde oefenprogramma, dat voldoet aan reeds bestaande richtlijnen voor het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid in de algemene bevolking, haalbaar is voor volwassenen met een verstandelijke beperking met cardiovasculaire risicofactoren. Het oefenprogramma moet uiteraard voldoen aan alle belangrijke richtlijnen voor het verbeteren van de cardiovasculaire risicofactoren zoals die in de algemene bevolking zijn ontwikkeld. Tot slot gaan we ook kijken of en hoe we (een toename van) spierkracht het beste zouden kunnen meten.
LooptijdStart inclusie: januari 2017
Dataverzameling: maart 2017 – mei 2018
Verwerking en analyseren van de verzamelde data: mei 2018-heden.
Beoogde einddatum december 2019
BetrokkenenDit onderzoek zou niet gelukt zijn zonder de enthousiaste bijdrage van de afdelingen fysiotherapie, bewegingsagogie en de medische dienst van de drie betrokken zorgorganisaties, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen
Het onderzoeksteam vanuit het ErasmusMC bestaat uit:
Stijn Weterings, MSc,s de promovendus
Dr. Alyt Oppewal en Dr. Thessa Hilgenkamp, de co-promotoren.
Prof. Sita Bierma – Zeinstra, de promotor.
ImplementatieHet krachttrainingsprogramma wordt gebruikt voor verder onderzoek. Dit onderzoek richt zich dan op de gezondheidseffecten van het intensieve krachttrainingsprogramma bij volwassenen met een verstandelijke beperking met cardiovasculaire risicofactoren. Daarnaast kan dan gekeken gaan worden of de spieren sterker worden, of de spiermassa toeneemt en of activiteiten van het dagelijkse leven makkelijker kunnen worden uitgevoerd.
Meer weten?s.weterings@erasmusmc.nl