goud-onderzoek-verstandelijk-gehandicapte

Zorgprofessionals

Er bestaat onder zorgprofessionals veel deskundigheid, maar wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke verberking staat nog in de kinderschoenen. Daar wil GOUD graag verandering in brengen. Met meer kennis van het voorkomen van gezondheidsproblemen, de diagnostiek en de behandeling kunnen we nog betere zorg leveren.

Handvatten voor zorgprofessionals

GOUD heeft in de loop der tijd veel voortgebracht. Het effect van lichttherapie op depressie is onderzocht en er zijn nieuwe beweegprogramma’s voor cliënten ontwikkeld. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van slikstoornissen, medicijngebruik en slaapproblemen. Er zijn nieuwe instrumenten en diagnostische processen ontwikkeld voor behandelaren; denk aan de VB-fitscan, de ADESS (Angst Depressie en Stemming Schaal) en de inzet van de Actiwatch en Actigraph. Dit samen draagt bij aan een grotere bewustwording in het gehele veld en meer handvatten voor zorgprofessionals.

Hoe gaat onderzoek in z’n werk?

Het onderzoek van GOUD wordt uitgevoerd bij de cliënten van de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Voordat een onderzoek start, wordt het eerst getoetst en beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het Erasmus MC. Daarnaast worden duidelijke criteria opgesteld waaraan een cliënt moet voldoen om mee te kunnen doen aan het onderzoek. Je kunt hierbij denken aan het hebben van een bepaalde leeftijd of aan de aan- of afwezigheid van bepaalde gezondheidsproblemen. Wanneer cliënten in aanmerking komen voor deelname aan een onderzoek, worden zij (of via hun wettelijk vertegenwoordiger) benaderd. Daarnaast worden ook de betrokken zorgprofessionals (denk aan AVG’s, begeleiders, paramedici, gedragskundigen) geïnformeerd over hun rol bij het onderzoek.

Dubbelrol

De onderzoekers van GOUD zijn vaak professionals uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het voordeel van deze dubbelrol is dat de opgedane kennis uit onderzoek rechtstreeks weer teruggaat naar de zorgorganisaties. Dit draagt bij aan de academisering van medewerkers en een interne onderzoeksinfrastructuur.

Veelgestelde vragen

Waar staat GOUD voor?

GOUD staat voor ‘Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking’. GOUD is een academische werkplaats waarin zorgorganisaties samen met onderzoekers van het Erasmus MC onderzoek doen naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen en de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC, vormen samen de academische werkplaats GOUD.

Wat is de missie van GOUD?

Als groeiende pionier heeft GOUD één heldere missie: het gezamenlijk onderzoeken en verbeteren van de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, voor jong en oud. Gezondheid in de breedte van het woord: van fysieke vitaliteit tot mentale weerbaarheid, zelfredzaamheid en het voeren van de eigen regie.

Wie zijn er allemaal betrokken bij GOUD?

Er zijn binnen de academische werkplaats veel verschillende mensen betrokken bij GOUD. Vanuit de zorgorganisatie kun je denken aan de zorgprofessionals (zoals AVG’s, begeleiders, gedragskundige, fysiotherapeuten), raad van bestuur en het management van de zorgorganisaties. Vanuit het Erasmus MC is een multidisciplinaire groep onderzoekers met verschillende achtergronden en expertisegebieden betrokken bij GOUD. Een uitgebreid overzicht van alle betrokkenen, professionals en onderzoekers, is terug te vinden op de pagina ‘Over ons’.

Hoe is GOUD georganiseerd?

De zorgorganisaties zijn nauw betrokken bij het opstellen van de onderzoeksagenda, het faciliteren en uitvoeren van onderzoek in de praktijk, het implementeren van de resultaten en het beschikbaar stellen van middelen voor onderzoek. In ieder van de zorgorganisaties fungeert een manager als interne coördinator voor GOUD. Deze coördinator zorgt in samenspraak met de onderzoekers voor de praktische uitvoering van de onderzoeken. Daarmee is hij of zij het centrale aanspreekpunt van alle betrokkenen. Ook zijn er per zorgorganisatie implementatiecoaches om ervoor te zorgen dat onderzoeksvragen relevant zijn voor de praktijk, de onderzoeken goed uitgevoerd kunnen worden en resultaten effectief worden toegepast.

Per zorgorganisatie neemt een bestuurder deel aan het bestuur van de academische werkplaats. De voorzitter van het bestuurlijk overleg GOUD is Jan van Hoek van Ipse de Bruggen. Daarnaast is er een stuurgroep die zich bezighoudt met de inrichting, monitoring, voorbereiding en uitvoering van onderzoek.

Welke tastbare resultaten voor de praktijk hebben de reeds uitgevoerde onderzoeken opgeleverd?

GOUD heeft in de loop der tijd veel voortgebracht. Het effect van lichttherapie op depressie is onderzocht en er zijn nieuwe beweegprogramma’s voor cliënten ontwikkeld. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van slikstoornissen, medicijngebruik en slaapproblemen. Er zijn nieuwe instrumenten en diagnostische processen ontwikkeld voor behandelaren; denk aan de VB-fitscan, de ADESS (Angst Depressie en Stemming Schaal) en de inzet van de Actiwatch. Dit samen draagt bij aan een grotere bewustwording in het gehele veld en meer handvatten voor zorgprofessionals, waardoor het onbeperkt gezond zijn van cliënten iedere dag een stap dichterbij komt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van GOUD?
Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.