Afbouw antipsychotica

TitelAntipsychotica afbouwen bij mensen met een verstandelijke beperking: waarom lukt het niet?
Doel Antwoord geven op de vraag waarom bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag de afbouw van antipsychotica vaak niet lukt.

Doel groep
Volwassenen met een verstandelijke beperking die antipsychotica (risperidon of pipamperon) voor gedragsproblemen krijgen voorgeschreven.
Design Dubbel blinde, placebo gecontroleerde, gerandomiseerde afbouw trial.
Wat houdt het onderzoek in? Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat antipsychotica helpen bij gedragsproblemen. De ongunstige bijwerkingen, zoals suikerziekte, verhoogd cholesterol, afvlakking van emoties, sufheid, en bewegingsstoornissen zijn wel overtuigend aangetoond. Deze bijwerkingen hebben dus invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. Deze bijwerkingen kunnen afnemen of verdwijnen na het afbouwen van antipsychotica. Deze afbouw blijkt in de praktijk vaak niet te lukken. Het is onduidelijk waardoor de afbouw vaak faalt.
Met dit onderzoek willen we onderzoeken waarom antipsychotica afbouwen zo moeilijk gaat bij mensen met een verstandelijke beperking.
Door deelnemers aan de studie (geblindeerd) onder te verdelen in twee groepen, waarbij een groep langzaam het middel afbouwt en de andere groep het middel blijft gebruiken hopen we antwoord op deze vraag te krijgen.
Looptijd De metingen bij de deelnemers lopen van juli 2019 tot najaar 2022. Voor de deelnemer duurt het onderzoek 40 weken.
Betrokkenen Het onderzoek valt onder het GOUD-consortium, dit betekent dat cliënten vanuit Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen kunnen meedoen aan deze studie. Zonder de cliënten en diens wettelijk vertegenwoordigers kan dit onderzoek niet plaatsvinden.
Met het verzamelen van de gegevens krijgen we hulp van de begeleiding, doktersassistentes, verpleegkundigen, gedragskundigen, en artsen.

De onderzoekers van deze studie zijn:
– Sylvie Beumer (AVG, promovenda)
– Mireille Knulst (GZ-psycholoog, promovenda)
– Marie-Louise Hoekstra-van Duijn (AVG i.o., promovenda)
– Pauline Hamers (orthopedagoog, promovenda, co-promotor)
– Dederieke Maes-Festen (AVG, post doc, co-promotor)

De Antipsychotica-studie (projectnr. 848016008) maakt deel uit van
het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

ImplementatieMet de resultaten hopen we te kunnen verklaren waarom afbouw vaak niet lukt. Hiermee kan het oneigenlijke gebruik van antipsychotica in de verstandelijk gehandicapten zorg worden teruggedrongen. De resultaten worden eind 2023 / begin 2024 verwacht.
Meer weten?goud.antipsychotica@erasmusmc.nl
010 70 33 847