GOUD-X: verloop van de gezondheid, 10 jaar later

TitelGOUD: 10 jaar later (GOUD-X)
DoelZicht krijgen op het verloop van de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking en beïnvloedbare risicofactoren voor gezondheidsproblemen.
Doel groepOuderen met een verstandelijke beperking.
DesignLongitudinaal observationeel cohort onderzoek.
Wat houdt het onderzoek in?In 2008 is binnen het eerste onderzoeksproject GOUD (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking) gestart met het in kaart brengen van de gezondheid van 1050 ouderen met een verstandelijke beperking. Om meer zicht te krijgen op het verloop van gezondheid en indicatoren voor gezondheidsproblemen onderzoeken we tien jaar later opnieuw hoe het gesteld is met de gezondheidstoestand van de deelnemers.
Binnen GOUD-X wordt de huidige gezondheid van deelnemers vergeleken met hun gezondheidstoestand van tien jaar geleden. Alle metingen die tien jaar geleden zijn uitgevoerd worden herhaald. We maken gebruik van verschillende manieren van dataverzameling: lichamelijk onderzoek, fitheidstesten, interviews, observaties, dagboeken, vragenlijsten en dossieronderzoek.
Binnen GOUD-X onderzoeken we vijf gezondheidsthema’s en kijken we tevens naar de onderlinge samenhang tussen deze thema’s:
Cardiovasculaire aandoeningen
Psychologische problemen en psychiatrische aandoeningen
Kwetsbaarheid
Voeding- en voedingstoestand
Fysieke activiteit, fitheid en aandoeningen van het bewegingsapparaat
LooptijdIn het najaar van 2019 starten we met het includeren van deelnemers. De metingen starten begin 2020 en vinden plaats tot halverwege 2021. Om deelnemers zo min mogelijk te belasten, vinden de metingen voor een deelnemer zoveel mogelijk binnen één week plaats.
BetrokkenenHet onderzoek vindt plaats binnen de drie zorgorganisaties van het GOUD-consortium: Ipse de Bruggen, Amarant en Abrona.
Naast de betrokken onderzoekers zullen binnen de zorgorganisaties verschillende zorgverleners, zoals persoonlijk begeleiders, fysiotherapeuten, logopedisten, doktersassistenten, gedragsdeskundigen, artsen en tandartsen betrokken zijn bij het uitvoeren van de metingen.
ImplementatieDe metingen leveren op individueel niveau en op groepsniveau veel belangrijke gegevens op over het verloop van de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking.
Binnen alle drie de deelnemende zorgorganisaties zijn implementatiecoaches aangesteld om zorg te dragen voor de implementatie van de resultaten.
Meer weten?Neem voor informatie over het GOUD-X onderzoek contact op met één van de betrokken onderzoekers via goud.x@erasmusmc.nl