Effect van lichttherapie

TitelHet effect van lichttherapie op depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking.
Doel Het onderzoeken van de effectiviteit van lichttherapie bij volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Daarnaast is gekeken naar het effect van lichttherapie op stress (cortisol) en het slaap-waakritme.

Het onderzoek is afgerond in november 2020. Het proefschrift is hier te vinden:
RePub, Erasmus University Repository: Shine a Light on Depressive Symptoms in Adults with Intellectual Disabilities: Diagnostics and Non-pharmacological Treatment (eur.nl)

Doelgroep
Volwassenen met een verstandelijke beperking (alle niveaus)
Design Randomised controlled trial (RCT)
Wat houdt het onderzoek in? Bij volwassenen met een verstandelijke beperking komen depressieve klachten vaak voor. Bij het GOUD1 onderzoek is gebleken dat zelfs één op de 13 ouderen met een verstandelijke beperking een klinische depressie heeft, wat vijf keer zo veel is als in de algemene oudere populatie. Depressieve klachten hebben een grote invloed op het dagelijkse leven en op de kwaliteit van leven. Goede behandeling is daarom essentieel. Bij mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking is het huidige aantal behandelingen voor depressieve klachten zeer beperkt. Lichttherapie wordt in de algemene bevolking effectief ingezet om depressieve klachten te verminderen en is mogelijk ook effectief bij volwassenen met een verstandelijke beperking. In dit project, dat onderdeel uitmaakt van GOUD2, wordt de effectiviteit van lichttherapie bij volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten onderzocht. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van lichttherapie op stress (cortisol) en het slaap-waakritme.
Looptijd Start inclusie: mei 2015
Dataverzameling: mei 2015- december 2017
Verwerking en analyseren van de verzamelde data: januari 2018 – juli 2019
Promotie: november 2020
Betrokkenen Het lichttherapie onderzoek werd uitgevoerd binnen de drie zorgorganisaties van de Academische Werkplaats GOUD (Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen).
Pauline Hamers MSc was als promovenda betrokken bij dit onderzoek.
Dr. Heidi Hermans en Dr. Dederieke Festen waren de co-promotoren.
Prof. Patrick Bindels was de promotor.
ImplementatieNa afloop van het onderzoek is een handreiking geschreven over het toepassen van lichttherapie bij volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Deze is hier te vinden: 20210906-handreiking-lichttherapie.pdf (amarant.nl)
Ook is er een uitleg voor de cliënt: informatie-voor-clienten-over-licht-therapie.pdf (amarant.nl)