Ades Joaquin Niazy

Adviseur Onderwijs

Over Ades Joaquin Niazy

Sinds augustus 2020 is Ades werkzaam als Adviseur Onderwijs voor de Academische Werkplaats GOUD. Oorspronkelijk opgeleid als taalwetenschapper vond hij zijn ware passie in het onderwijs. Als groot voorstander van de ketenbenadering (waarin onderwijssectoren niet meer als afzonderlijke entiteiten worden beschouwd, maar juist vanuit de onderlinge verbindingen wordt gedacht) is het niet geheel verrassend dat hij voor zijn huidige functie koos. De landelijke kennisinfrastructuur langdurige zorg is immers het fundament van zijn functie en daarin is het hoofddoel een verbeterde verbinding van onderzoek, onderwijs en praktijk. Zijn hoofdopdracht is het ontwerpen van een blauwdruk waarmee de verbinding tussen GOUD en het onderwijs systematisch vormkrijgt. Dit doet hij graag in nauwe samenwerking met zowel interne als externe actoren: van zorgorganisaties tot wetenschappers en uiteraard het onderwijs in de zorg. 

Ades: ‘Het onderwijs speelt een essentiële rol om de kennis die wij bij GOUD ontwikkelen, adequaat terecht te laten komen bij de zorgprofessional. Hiervoor is een structurele samenwerking met het onderwijs noodzakelijk, van het mbo tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Zo kunnen wij gezamenlijk de landelijke kennisinfrastructuur langdurige zorg vormgeven, zodanig dat die de geleverde zorg verbetert.’