Alyt Oppewal

academische-werkplaats-goud

Projectleider

Over Alyt Oppewal

Sinds 2012 werkt Alyt bij de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Als projectleider en universitair docent begeleidt ze onderzoekers, zet ze nieuwe onderzoeken op, legt en onderhoud ze contacten met partners, en geeft ze onderwijs bij de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten.

Haar onderzoekslijn gaat over lichamelijke activiteit en fitheid, met daarin een sterke interesse naar de samenhang tussen cognitie en bewegen. Het doel van deze onderzoekslijn is om mensen met een verstandelijke beperking dezelfde kansen te geven om fysiek actief te zijn en om een zo fit, vitaal en gezond mogelijk leven te leiden.

Alyt heeft Bewegingswetenschappen gestudeerd in Groningen. Daarna heeft ze haar promotieonderzoek  uitgevoerd binnen het GOUD onderzoek over het meten van fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking (https://e-pubs.nl/?epub=a.oppewal).

Alyt is een enthousiast voorstander van een actieve en gezonde leefstijl, en voldoende beweegmogelijkheden voor iedereen. De vele gezondheidsvoordelen die een actieve leefstijl met zich meebrengt, zelfs zozeer dat bewegen gezien kan worden als medicijn, is voor haar een belangrijke drijfveer om onderzoek te doen op dit gebied. Iedereen moet de kans hebben om met plezier te bewegen, en daar de gezondheidsvoordelen van te ondervinden. Met haar onderzoek wil ze op deze manier bijdragen aan een betere gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.