dabesteding-goud-onderzoek-verstandelijk-gehandicapte

Behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing

GOUD is als academische werkplaats in 2006 opgericht om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GOUD heeft een voortrekkersrol in het doen van onderzoek naar een doelgroep die te maken heeft met een achterstand wanneer het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg. Een onrechtvaardige achterstand, als je je bedenkt dat juist deze doelgroep veel en complexe gezondheidsproblemen kent.

Een brug tussen theorie en praktijk

GOUD vormt een brug tussen theorie en praktijk waarin onderzoekers en zorgprofessionals nauw samenwerken. Zo komen onderzoeksvragen tot stand na een landelijke inventarisatie van vragen die leven in de praktijk. De onderzoeken van GOUD zijn methodologisch sterk en hebben een kwantitatief karakter.

Belangrijke inzichten

Uit de eerste grote studie van GOUD, onder leiding van prof. dr. Heleen Evenhuis, werd aangetoond dat mensen met een verstandelijke beperking op 50-jarige leeftijd qua fitheid, chronische ziekten en medicijngebruik te vergelijken zijn met 75-plussers in de algemene bevolking. Voor een echte verbetering van de gezondheid blijkt het dus nodig daar al vóór het 50e levensjaar aandacht aan te besteden.

Aandacht voor implementatie

De studies van GOUD leveren inzichten, instrumenten en interventies op, met speciale aandacht voor de implementatie die erop volgt. GOUD heeft in de loop der tijd veel voortgebracht. Het effect van lichttherapie op depressie is onderzocht en er zijn nieuwe beweegprogramma’s voor cliënten ontwikkeld. Er is vooruitgang geboekt op het gebied van slikstoornissen, medicijngebruik en slaapproblemen. Er zijn nieuwe instrumenten en diagnostische processen ontwikkeld voor behandelaren; denk aan de VB-fitscan, de ADESS (Angst Depressie en Stemming Schaal) en de inzet van de Actiwatch en de Actigraph. Dit samen draagt bij aan een grotere bewustwording in het gehele veld en meer handvatten voor zorgprofessionals, waardoor het onbeperkt gezond zijn van cliënten iedere dag een stap dichterbij komt.

Toekomst van GOUD

Om het streven naar ‘onbeperkt gezond zijn’ ook op de lange termijn waar te maken, kijkt GOUD voorbij de grenzen van vandaag. GOUD wil haar bereik opschalen door de kennisverspreiding nationaal en internationaal te vergroten, te investeren in betere scholing en resultaten nog effectiever om te zetten naar beleid.