Dederieke Festen

academische-werkplaats-goud

Hoofdonderzoeker

Over Dederieke Festen

Dederieke is Universitair Hoofddocent van de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten aan het Erasmus MC in Rotterdam. Samen met Thessa Hilgenkamp vormt zij het management team van de leerstoel. Zij  geven gezamenlijk leiding aan de vakgroep.

Als hoofdonderzoeker van GOUD begeleidt zij postdocs en onderzoekers. Zij houdt zich bezig met het opzetten van nieuwe onderzoeksprogramma’s en projecten met het leggen en onderhouden van contacten met partners. Haar aandachtsgebied betreft vooral (syndroomgebonden) somatische en psychische comorbiditeit bij mensen met een verstandelijke beperking.

Dederieke heeft geneeskunde gestudeerd in Leuven (België). Zij heeft als arts in de kinderpsychiatrie gewerkt, waarna zij promotie-onderzoek heeft verricht bij kinderen met Prader-Willi syndroom RePub, Erasmus University Repository: Prader-Willi Syndrome: Clinical aspects and effects of growth hormone treatment.

Na haar promotieonderzoek specialiseerde zij zich als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak veel en complexe gezondheidsproblemen. Echter, de kennis van het voorkomen van gezondheidsproblemen, en de diagnostiek en de behandeling ervan zijn nog maar nauwelijks wetenschappelijk onderzocht.  Dederieke wil graag bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van haar specialisme en daarmee uiteindelijk aan een betere gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.