Wat is belangrijker? Fit zijn of een gezond gewicht?

Deelname krachttraining GOUD onderzoek

De voorwaarden voor deelname zijn:

– licht of matig verstandelijke beperking
– 18 jaar en ouder
– aanwezigheid van ten minste 2 van de volgende aandoeningen: overgewicht, diabetes type 2, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, metabool syndroom
– geen fysieke beperkingen waardoor intensieve krachttraining niet mogelijk is

Over het onderzoek

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben last van suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In dit onderzoek kijken we of krachttraining een positief effect heeft op deze risicofactoren en op hun gezondheid, fitheid, gedrag en dagelijks functioneren.