Karen Mogendorff

Adviseur cliëntparticipatie

Over Karen Mogendorff

Karen Mogendorff is sinds 2020 aangesteld om het cliëntperspectief duurzaam te verankeren in de Academische Werkplaats GOUD. Systematische inzet van ervaringsdeskundigheid van cliënten draagt eraan bij dat medisch onderzoek beter kan aansluiten op de leef- en belevingswereld van cliënten. Participatief onderzoek biedt bovendien de mogelijkheid dat cliënten, waar het kan, invloed uitoefenen op onderzoek dat direct aan hun gezondheid en leven raakt. Invloed ervaren heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Concreet merken cliënten dan dat er niet alleen voor hen gezorgd wordt, maar ook dat ze gezien, gewaardeerd en gerespecteerd worden om de ervaringskennis die ze inbrengen in onderzoek.

Karen Mogendorff is van achtergrond communicatiewetenschapper en antropoloog die binnen en buiten de universiteit onderzoek en projecten doet met voor en door mensen met een beperking, o.a. waaronder het actie-onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking. Bij al haar projecten met mensen met een beperking speelt de benutting van ervaringskennis een belangrijke rol.