Kim Sanders

Onderzoeker en logopedist

Over Kim Sanders

Kim Sanders werkt als logopedist bij Ipse de Bruggen en combineert haar klinische werk met haar promotietraject. In 2015 is zij afgestudeerd als klinisch gezondheidswetenschapper, richting logopediewetenschap.

‘Bij andere doelgroepen wordt veel onderzoek gedaan naar slikproblemen en hoe deze het beste in kaart te brengen en te behandelen. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstaan richtlijnen die niet te vertalen zijn naar de doelgroep volwassenen met een VB. Landelijk lopen logopedisten binnen de VG tegen dezelfde problemen aan, met name problemen bij de signalering van slikproblemen. Hierdoor ontstaan lokale initiatieven, die niet altijd wetenschappelijk zijn onderbouwd. Mijn motivatie is dus om kwalitatief goed onderzoek op te zetten en uit te voeren dat relevant is voor het klinische werk, zodat logopedisten in Nederland onderbouwde zorg kunnen bieden aan onze cliënten. Daarnaast is het mijn doel om logopedisten uit deze sector onderling te verbinden, zodat we krachten kunnen bundelen.’