Kirsten de Oude

Promovendus

Over Kirsten de Oude

‘Na het afronden van mijn master geriatriefysiotherapie, ben ik in december 2020 gestart als promovendus bij de academische werkplaats GOUD. Ik doe onderzoek naar het effect van krachttraining op cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met een licht verstandelijke beperking (PRET-studie genaamd).

Hiervoor heb ik jarenlang als fysiotherapeut gewerkt bij de zorgorganisatie Ipse de Bruggen. In die rol liep ik er regelmatig tegenaan dat er in de gehandicaptenzorg nog weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor deze doelgroep. Mijn doel is om deze wetenschappelijke kennis te vergroten en de fysiotherapeutische zorg binnen de VG-sector te verbeteren.’