Marieke Wouters

Projectleider en postdoc onderzoeker

Over Marieke Wouters

Marieke is sinds 1 maart 2021 is als projectleider en postdoc onderzoeker betrokken bij het GOUD-onderzoek. Haar onderzoek richt zich op de implementatie van de onderzoeksresultaten die de verschillende GOUD-projecten hebben opgeleverd, en nog gaan opleveren.

Marieke is bewegingswetenschapper en promoveerde in 2019 met het proefschrift “Fit for the Future. Physical fitness of children and adolescents with intellectual disabilities“.

Naast haar ervaring als onderzoeker heeft ze ook elf jaar gewerkt als projectleider van verschillende implementatieprojecten binnen Reinaerde, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

‘De wetenschappelijke kennis die we met zijn allen binnen de Academische Werkplaats GOUD ontwikkelen, moet goed terecht komen bij de cliënten, hun naasten en de zorgprofessionals op de werkvloer. Alleen op deze manier kan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeterd worden. Daarom is implementatie naar mijn idee onlosmakelijk verbonden aan het doen van onderzoek. Met mijn onderzoek wil ik de verbinding tussen theorie en praktijk verbeteren om zo stapsgewijs de zorg en gezondheid voor deze doelgroep te vergroten.’