Mireille Knulst

academische-werkplaats-goud

Promovendus

Over Mireille Knulst

In de komende jaren gaat Mireille zich bezig houden met de vraag welke verbanden er zijn tussen slaapproblemen, psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Uit het eerste GOUD-onderzoek is gebleken dat bij veel mensen met een beperking er problemen zijn met het slapen. Ook lijkt er vaker sprake te zijn van stemmings- en angstproblemen. In de toekomst hoopt Mireille bij te dragen aan meer zicht op de samenhang en het ontstaan van deze problemen en wat gedaan kan worden om deze te voorkomen of beter te behandelen.

Mireille werkt al lange tijd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Toen ze studeerde was ze vaak in de weekenden en vakanties als begeleidster aan het werk. Na het behalen van haar diploma tot orthopedagoog in de functie van gedragskundige verbonden aan woonvoorzieningen.

Van 2016 tot 2018 volgde ze de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Tijdens de opleiding werkte ze op de afdeling psychologische behandeling en gaf ze individuele therapie aan cliënten met een verstandelijke beperking. In deze periode deed ze ook diagnostiek, waarbij ze het steeds opnieuw als uitdaging zag om cliënten zichzelf beter te leren begrijpen, en om de omgeving een beetje zicht te geven op wat er in de cliënt omgaat.

Tijdens de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, viel het haar op dat er nog weinig goed onderbouwde kennis is op (neuro)psychologisch, pedagogisch en psychiatrisch vlak om cliënten met een verstandelijke beperking een goede behandeling of ondersteuning te bieden. Dit was voor haar de reden om te solliciteren naar een onderzoeksbaan bij GOUD. Zo hoopt dat er in de toekomst  minstens evenveel kennis gaat komen over hoe mensen met een verstandelijke beperking steeds gezonder oud kunnen worden.