GOUD ontwikkelt speciale VB-Kwetsbaarheidsindex voor COVID-19

Op dit moment worden leidraden ontwikkeld die helpen bij beslissingen over opname- en behandelkeuzes van patiënten met (verdenking op) COVID-19. Een belangrijk onderdeel is een beoordeling van de kwetsbaarheid middels de Clinical Frailty Scale (CFS). GOUD toont aan in onderzoek dat de CFS niet geschikt is voor mensen met een verstandelijke beperking en ontwikkelde een alternatief instrument: de verkorte VB-Kwetsbaarheidsindex. Deze index helpt AVG’s en huisartsen om een juiste inschatting te maken van de werkelijke kwetsbaarheid bij deze doelgroep. GOUD meent met dit instrument bij te dragen aan zorgvuldige besluitvorming rondom verwijzing en onderbehandeling te voorkomen.

Lees verder