Lichttherapie in databank erkende interventies

Volwassenen met een verstandelijke beperking die last hebben van depressieve klachten kunnen behandeld worden met lichttherapie. Deze therapie is sinds kort als ‘goed onderbouwd’ opgenomen in de databank erkende interventies voor de langdurige zorg. De volledige interventiebeschrijving kun je hier vinden: Lichttherapie voor mensen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten (databankinterventies.nl).

Handreiking vernieuwd

Het doel van deze interventie is om depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking te verminderen. Voor de interventie is een handreiking ontwikkeld door zorgorganisatie Amarant. Dit is een stappenplan voor behandelaars en begeleiders, waarin wordt uitgelegd hoe lichttherapie effectief kan worden ingezet. Deze handreiking is vernieuwd en kun je hier downloaden: Lichttherapie voor mensen met vb en depressieve klachten (databankinterventies.nl)

Wist je dat?

Bij ouderen met een verstandelijke beperking komt depressie maar liefst 5 keer zo vaak voor als in de algemene ouderenpopulatie. GOUD onderzocht of lichttherapie de depressieve klachten bij deze doelgroep kan verminderen. De uitkomst was dat het een veelbelovende behandeling kan zijn, als aanvulling op medicijnen of als alternatief.
Wil je meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar: Vermindert lichttherapie depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking? – GOUD Onbeperkt Gezond