groepsfoto-onderzoeksteam-goud

Nieuws

Slaapproblemen niet alleen door veroudering

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is echter onduidelijk hoe deze zich verhouden tot slaapproblemen bij ouderen uit de algemene populatie. Ontstaan slaapproblemen door ‘normale’ veroudering of zijn er bij ouderen met een verstandelijke beperkingen…

‘We willen cliëntparticipatie een vaste plek geven in ons onderzoek’

Hoofdonderzoeker Dederieke Maes-Festen en adviseur cliëntparticipatie Karen Mogendorff vertellen in gesprek met ZonMw hoe ervaringsdeskundigen meer betrokken worden bij onderzoek. ‘Tot nu toe worden ervaringsdeskundigen vooral op projectbasis betrokken. Dat is waardevol maar we hebben de ambitie om cliëntparticipatie een…

Landelijke krachtenbundeling Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen een feit!

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar…

Uitnodiging: virtuele tour leerplatform Slim Gezond

Woensdag, 27 januari, 12:00 – 13:00 uur Meld je hier aan: https://www.cmgtraining.com/get-wise-about-your-health Hoe breng je een bezoek aan de huisarts? Hoe houd ik mijn botten gezond? Voor mensen met een verstandelijke beperking is gezond blijven een behoorlijke uitdaging. Met het…

Nieuw onderzoek naar meest voorkomende doodsoorzaken

Wat zijn de meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen met een verstandelijke beperking? Al eerder deed GOUD onderzoek naar deze vraag. Marieke Mans, vijfdejaars Geneeskunde student aan de Universiteit Maastricht, verricht momenteel nieuw onderzoek naar dit onderwerp. “We willen meer inzicht…

Maak kennis met… onderwijsadviseur Ades Joaquin Niazy

De liefde voor het onderwijs begon geheel onverwacht in Mexico waar Ades Joaquin Niazy terloops Engels ging doceren om zijn meerjarige reis voort te kunnen zetten. Inmiddels staat hij allang niet meer voor de klas, maar is hij werkzaam als…

Eerste metingen GOUD-X gestart bij Amarant

Op 27 oktober vonden de eerste metingen plaats van het GOUD-X onderzoek. Een belangrijke mijlpaal voor de studie die kijkt naar de gezondheid van oud-deelnemers tien jaar later. Een team van professionals, werkzaam bij Amarant, zijn speciaal getraind om de…

Vermindert lichttherapie depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking?

Het onderzoek van Pauline Hamers, werkzaam bij GOUD, toont aan dat lichttherapie een veelbelovende behandeling kan zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Wereldwijd is dit de eerste studie met controlegroep naar lichttherapie bij deze groep. Met…