groepsfoto-onderzoeksteam-goud

Nieuws

Maak kennis met… onderwijsadviseur Ades Joaquin Niazy

De liefde voor het onderwijs begon geheel onverwacht in Mexico waar Ades Joaquin Niazy terloops Engels ging doceren om zijn meerjarige reis voort te kunnen zetten. Inmiddels staat hij allang niet meer voor de klas, maar is hij werkzaam als…

Eerste metingen GOUD-X gestart bij Amarant

Op 27 oktober vonden de eerste metingen plaats van het GOUD-X onderzoek. Een belangrijke mijlpaal voor de studie die kijkt naar de gezondheid van oud-deelnemers tien jaar later. Een team van professionals, werkzaam bij Amarant, zijn speciaal getraind om de…

Vermindert lichttherapie depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking?

Het onderzoek van Pauline Hamers, werkzaam bij GOUD, toont aan dat lichttherapie een veelbelovende behandeling kan zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Wereldwijd is dit de eerste studie met controlegroep naar lichttherapie bij deze groep. Met…

Update lopende onderzoeken

Nu de bezoekregeling en reguliere behandelingen weer langzaam hervat worden in de zorgorganisaties, willen we gezamenlijk kijken naar een herstart van de onderzoeken. Hoe doen we dat en waar houden we rekening mee? En, welke rol speelt COVID-19 nog meer…

VB-kwetsbaarheidsindex in de praktijk

Onlangs ontwikkelde GOUD een verkort instrument voor AVG’s en huisartsen om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking met COVID-19 te meten. Hoe wordt de VB-Kwetsbaarheidsindex in de praktijk toegepast en wat zijn de laatste ontwikkelingen? Vragen uit het…

Fitheid is belangrijker dan een gezond gewicht voor een langer leven

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder en hun levensverwachting komt steeds meer in de buurt van die van de algemene bevolking. Echter, dit betekent niet dat deze extra jaren ook in goede gezondheid worden doorgebracht. Ze hebben op…
Jaarverslag GOUD 2019

Het jaarverslag van GOUD & Leerstoel GVG is uit!

2019 lijkt een ander tijdperk. Toch blikken we graag terug op dit bijzondere jaar. In het jaarverslag geven we naast de resultaten en ambities ook een gezicht aan de mensen die zich dagelijks inzetten om een verschil te maken. Van…

Update lopende onderzoeken

Het Coronavirus treft ons allemaal. Logischerwijs heeft het ook gevolgen voor de lopende onderzoeken van GOUD. Welke onderdelen staan momenteel ‘on hold’? Welke metingen gaan wel door? Lees hieronder meer over de huidige stand van de antipsychotica studie, het krachttrainingsonderzoek,…