Erasmus MC, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen verbinden zich aan nieuw onderzoeksprogramma van GOUD

Onderzoek van GOUD gaat nieuwe fase in

Bestuurders van GOUD verbinden zich aan het nieuwe onderzoeksprogramma ‘GOUD 4’.

Het Erasmus MC, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen committeren zich voor de komende zes jaar aan het nieuwe onderzoeksprogramma ‘GOUD 4’. Hoofdonderzoeker Dederieke Festen: “Dit programma is een vervolg op eerdere studies van GOUD die zich richten op het verbeteren van de zorg en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van volwassenen met een verstandelijke beperking.”

Inzicht in gezondheid vanaf jongere leeftijd

Het onderzoeksprogramma van GOUD (Gezond OUDer worden) bouwt voort op vijftien jaar onderzoek naar en inzichten over de specifieke behoeften en uitdagingen van volwassenen met een verstandelijke beperking.

Festen: “Ons onderzoek richt zich op vijf belangrijke thema’s: hart- en vaatziekten, geriatrische kwetsbaarheid, voeding, fitheid en psychologische problemen. We voeren sinds 2008 een cohortstudie uit om de gezondheid van deelnemers gedurende een langere periode te onderzoeken. In de nieuwe studie betrekken we nu ook jongere deelnemers vanaf 40 jaar. Om leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen op latere leeftijd aan te pakken, is het ook belangrijk om op jongere leeftijd aandacht te besteden aan het opsporen en behandelen van veelvoorkomende gezondheidsproblemen, evenals het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Daarom passen we in GOUD 4 verschillende interventies toe waaronder wandelen ter verbetering van depressieve klachten en krachttraining om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Ook werken we aan de ontwikkeling van instrumenten om de gezondheid beter in kaart te brengen, zoals een betrouwbaar instrument voor het vroegtijdig opsporen van slikproblemen.”

Input uit de praktijk

Om tot deze nieuwe onderzoeksvragen te komen, heeft GOUD input verzameld van zowel mensen met een verstandelijke beperking, wettelijke vertegenwoordigers, als zorgprofessionals.

“Door actief te luisteren naar hun ervaringen en inzichten, zijn relevante praktijkvragen naar voren gekomen die essentieel zijn voor het onderzoeksprogramma. Daarnaast is rekening gehouden met de contextuele en landelijke ontwikkelingen, zoals beleidsnota’s, het VN-verdrag en richtlijnontwikkeling in de VG-sector. We kijken er enorm naar uit om samen met alle betrokkenen aan de slag te gaan”, aldus Festen.

Over GOUD

De Academische Werkplaats GOUD is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Door wetenschappelijk onderzoek draagt GOUD bij aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen ze door een brug te slaan tussen theorie en praktijk.  

Lees hier het jaarverslag van 2022: Jaarverslag GOUD 2022 (adobe.com)