Start 4 nieuwe promovendi

Vanaf 1 juli zijn enkele onderzoekers bij GOUD officieel gestart als promovendus. Hieronder vind je een overzicht van de promotieonderzoeken:

Literatuuronderzoek naar slikproblemen door Kim Sanders

Kim is al geruime tijd bezig met haar onderzoek naar slikproblemen, dat nu officieel is omgezet in een promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich specifiek op problemen met eten en slikken die vaak voorkomen bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Doel van Kims onderzoek is om inzicht te krijgen in welke factoren samenhangen met slikproblemen, zodat we deze problemen uiteindelijk beter in kaart kunnen brengen. Kim: “We maken eerst een basislijst met factoren die geassocieerd zijn met slikproblemen om vervolgens met de input van experts tot een conceptueel model te komen. Dit is de basis van het meetinstrument voor logopedisten wat we uiteindelijk willen ontwikkelen.”

Kim Sanders

Onderzoek naar krachttraining door Kirsten de Oude

Kirsten is sinds 2020 bezig met haar onderzoek, dat nu ook officieel een promotieonderzoek is geworden. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben last van suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Kirsten: “In de GOUD-krachtstudie kijken we of krachttraining een positief effect heeft op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten, fitheid en gedrag.”


Kirsten de Oude

GOUD cohortstudie door Bibi den Haan en Joëlle Lanser

Bibi den Haan en Joëlle Lanser werkten eerder als junior onderzoekers aan de antipsychotica afbouwstudie. In hun nieuwe functie als promovendus zullen ze zich richten op het opstarten van een nieuw cohort van de GOUD-studie. “We willen het cohort graag aanvullen met jongere mensen, om vragen te kunnen beantwoorden over het beloop van gezondheidsproblematiek vanaf jongere leeftijd en beter de causale verbanden te kunnen onderzoeken. Binnen deze cohortstudie zullen we beiden een eigen promotietraject volgen.”

Bibi den Haan & Joëlle Lanser