Onderzoek bewegingsstoornissen: 5 belangrijke vragen

Meten is weten! Op dit moment nemen verschillende cliënten van Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen deel aan het GOUD-onderzoek naar bewegingsstoornissen. Tot nu toe doen 34 cliënten mee, maar we streven naar 66 metingen vóór eind juni dit jaar. We zetten de 5 belangrijkste vragen over dit onderzoek op een rij.

1. Wat zijn bewegingsstoornissen?

Dit zijn onbedoelde bewegingen, spierspanningen of rusteloze benen die soms optreden als bijwerking van antipsychotica. Ze zijn echter niet altijd gemakkelijk te herkennen. Met het onderzoek willen we het werkveld helpen met het herkennen van bewegingsstoornissen middels een toolkit van instrumenten.


Onderzoeker Marie-Louise Hoekstra – van Duijn is bezig met de metingen bij een deelnemer

2. Wat houdt deelname in?

Deelnemers worden uitgenodigd voor een afspraak van maximaal 1,5 uur met de onderzoekers. We stellen vragen over mogelijke bijwerkingen en observeren de beweging met de genoemde apparaten. Dit is volledig pijnloos. Daarnaast vult een arts een korte vragenlijst in. Deelname aan het onderzoek kost dus relatief weinig tijd. Begeleiding is aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het ondersteunen van de deelnemer als dat nodig is. We koppelen de resultaten van het onderzoek terug aan de eigen arts.

3. Hoe werkt een meting?

We maken gebruik van speciale apparaatjes om bewegingsstoornissen te onderzoeken. Eén meet bijvoorbeeld de snelheid, duur en grootte van bewegingen (plaatje links), terwijl het apparaatje (plaatje rechts) de kracht meet die met de wijsvinger gegeven wordt door het drukken op de knop.


4. Wie mogen meedoen?

Aan dit onderzoek mogen cliënten van Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen met een licht of matig verstandelijke beperking en minstens 6 maanden antipsychotica gebruik meedoen.

5. Meer weten?

Heb je vragen over het onderzoek?
Neem contact op met onderzoeker Marie-Louise Hoekstra – van Duijn via goud.antipsychotica@erasmusmc.nl

Ook kun je meer informatie over het onderzoek vinden op: www.GOUDonbeperktgezond.nl/onderzoekbewegingsstoornissen