Update lopende onderzoeken

Nu de bezoekregeling en reguliere behandelingen weer langzaam hervat worden in de zorgorganisaties, willen we gezamenlijk kijken naar een herstart van de onderzoeken. Hoe doen we dat en waar houden we rekening mee? En, welke rol speelt COVID-19 nog meer in de onderzoeken van GOUD? Hoofdonderzoeker Dederieke Festen licht toe.  

De onderzoeken van GOUD hebben een tijd ‘on hold’ gestaan. Kunnen we de studies weer langzaam opstarten?
‘We kijken inderdaad wanneer en hoe we de studies kunnen hervatten. We hebben een voorstel geschreven dat aansluit bij de versoepeling van de bezoekregeling en het hervatten van de reguliere zorgactiviteiten. Per studie en per zorgorganisatie kijken we wat mogelijk en noodzakelijk is. Welke metingen en/of activiteiten kunnen alleen op locatie plaatsvinden en welke kunnen ook op afstand? Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om een deel van de activiteiten via telefoon of video op te pakken? Al deze overwegingen en of herstart al mogelijk is, gaat telkens in goed overleg per locatie. Het is belangrijk dat de metingen ook haalbaar zijn voor de zorgmedewerkers die natuurlijk de afgelopen maanden extra belast waren.’

Houd je rekening met verschillende scenario’s?
‘In nauwe afstemming met de zorgorganisaties hebben we in het plan verschillende fases opgenomen. In die fases sluiten we zoveel mogelijk aan bij de situatie per zorgorganisatie. Uiteraard houden we ook rekening met fluctuaties. Zo kunnen we in alle situaties snel en alert schakelen.’

Welke rol speelt COVID-19 verder in onderzoek?
‘Binnen de GOUD-X studie nemen we enkele vragen op over Corona. Een vraag is: heeft een deelnemer COVID-19 gehad en hoe is dat verlopen? We brengen dat in verband met wat we al weten over de gezondheid van die persoon. We kijken onder andere naar welke gezondheidsproblemen voor een wel of niet gunstig verloop van het ziektebeeld zorgen.‘