VB-kwetsbaarheidsindex in de praktijk

Onlangs ontwikkelde GOUD een verkort instrument voor AVG’s en huisartsen om de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking met COVID-19 te meten. Hoe wordt de VB-Kwetsbaarheidsindex in de praktijk toegepast en wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Vragen uit het veld

Het instrument is inmiddels opgenomen in ‘de Leidraad verwijzing van de volwassen patiënt met VB en (verdenking op) COVID-19’. Naar aanleiding hiervan kwamen er veel praktische maar ook inhoudelijke vragen uit het veld over het instrument. We zien dit als een positief teken dat men actief met het instrument aan de slag is gegaan.

Landelijke database

Daarnaast is het instrument opgenomen in de landelijke database. Deze online database, opgezet door de collega’s van Sterker op Eigen Benen (in samenwerking met VWS), registreert alle verdenkingen en bevestigde gevallen van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking. Via deze database kunnen we zien hoe de kwetsbaarheidsindex in de praktijk wordt gebruikt. Is iemand bijvoorbeeld wel of niet opgenomen in een ziekenhuis? En in hoeverre is de leidraad behulpzaam geweest in het proces van verwijzing.

Internationaal artikel

Ook wordt er hard gewerkt aan een internationaal artikel, we hopen dat dit op korte termijn gepubliceerd zal worden. Daarnaast zijn we bezig met de uitgebreide, formele onderbouwing van de kwetsbaarheidsindex. Een belangrijke stap bij het beter kunnen verspreiden van het instrument op internationaal vlak.

Toekomst

We hopen dit jaar nog een extra internationaal artikel te publiceren over dit onderwerp. Verder willen we een uitgebreidere formele handleiding ontwikkelen waarin we de vragen uit het veld meenemen. Daarbij zou het heel mooi zijn als we in de toekomst een digitale versie van het instrument kunnen ontwikkelen in de vorm van een app, zodat de vragenlijst eenvoudig is in te vullen. Tot slot kijken we ook naar andere toepassingsmogelijkheden van de VB-kwetsbaarheidsindex naast Corona.