Nieuwe samenwerkingen met het onderwijs

Meer verbinding met het onderwijs is een belangrijke ambitie van GOUD. Binnen deze ambitie is het doel om kennis te integreren bij relevante opleidingen in het mbo, hbo en wo. Adviseur Onderwijs, Ades Joaquin Niazy, licht aan de hand van twee voorbeelden toe hoe deze samenwerking eruitziet.

Social work Hogeschool Rotterdam

Ades: “Het eerste voorbeeld is de samenwerking met de opleiding Social Work van de Hogeschool Rotterdam. In inspirerende en verkennende gesprekken met onder andere lectoren, een coördinator en docenten hebben we gekeken welke behoefte er ligt bij de opleiding en hoe we als Academische Werkplaats daarin kunnen voorzien. Dit resulteerde in een eerste samenwerking waar kennis over ‘verantwoord medicatiegebruik’, een thema waar GOUD onderzoek naar doet, wordt gebruikt in een cursus van de opleiding. Daarnaast zijn we op dit moment in gesprek met enkele docenten hoe GOUD bij andere cursussen en op afstudeerniveau een bijdrage kan leveren.
Tot slot zijn we bezig om met de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam ook concreet te gaan samenwerken, zoals in de vorm van een studentenproject.”

Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Albeda College en Ipse de Bruggen

Ades: “Het tweede voorbeeld is de samenwerking met de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg van het Albeda College en Ipse de Bruggen. Deze opleiding is ontwikkeld voor medewerkers van Ipse de Bruggen om wetenschap, onderwijs en praktijk bijeen te brengen. Door de tomeloze inzet van gepassioneerde collega’s uit Ipse de Bruggen, zoals implementatiecoach Isabell Weiss en opleidingsfunctionaris Dennis Zantman, is ook deze samenwerking officieel. Dit schooljaar zullen studenten van deze opleiding kennismaken met onderzoek van GOUD. Isabell Weiss zal vanuit haar eigen ruime ervaring met de praktijk en wetenschappelijk onderzoek een structurele gastles verzorgen zodat de studenten een inspirerende aftrap krijgen. Projectleider Idske Meier van ‘Samen Fit’ is tevens betrokken in deze samenwerking. Op deze manier krijgen studenten actuele voorbeelden te zien van hoe wetenschap en praktijk binnen Ipse de Bruggen samenkomt om de zorg voor de cliënt te verbeteren.”