Adviesgroep GOUD: ‘ervaringen erkennen’  

Ze komen een paar keer per jaar bij elkaar. Dan bespreekt de adviesgroep GOUD, bestaande uit 10 ervaringsdeskundigen, hun ideeën en verwachtingen over wetenschappelijk onderzoek. Tanja, lid van de groep: “Het is belangrijk dat onze ideeën over onderzoek serieus worden genomen.” 

De bijeenkomsten van de adviesgroep GOUD bieden waardevolle inzichten voor de onderzoekers. Het helpt onderzoekers om lopend en toekomstig onderzoek beter af te stemmen op de specifieke behoeften en wensen van de doelgroep. 

Tanja is een van de leden van de adviesgroep. Waarom vindt ze het belangrijk om mee te doen? “Ik wil dat onze ideeën die we bespreken serieus worden genomen en daadwerkelijk worden uitgewerkt. Het is belangrijk dat we als mensen met een beperking resultaten zien die relevant zijn voor ons.” 

Conny, ook lid van de groep, vertelt: “Het is heel belangrijk dat onze ervaringen worden erkend. We willen beter begrijpen waarom mensen met een verstandelijke beperking, vooral uit lagere sociale klasse, vaak te maken hebben met gezondheidsproblemen en eerder last hebben van ouderdomsklachten zoals diabetes, obesitas, artrose, hartklachten, slechte longen.” 


    

Tijdens de bijeenkomsten komen belangrijke thema’s aan bod, zoals wat betekent gelukkig zijn en hoe kun je gezond ouder worden. Binnen deze thema’s worden specifieke onderwerpen zoals sport, stress, eenzaamheid en zelfstandigheid uitgebreid besproken. 

Over de adviesgroep 

De adviesgroep (tussen de 30 en 70 jaar) bestaat uit mensen met een licht verstandelijke beperking uit verschillende zorgorganisaties in Nederland. Het is een diverse groep: sommige ervaringsdeskundigen wonen op een woongroep, anderen wonen ambulant. Maar ze hebben allemaal hun eigen verhaal en ervaring, willen deze graag delen en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek binnen GOUD.