Stresslevels meten met pluk hoofdhaar

Door het meten van het stresshormoon cortisol in hoofdhaar kun je nauwkeurig vaststellen of iemand stress heeft gehad. Nieuw is deze methode niet, maar wel dat GOUD haar voor het eerst toepaste in onderzoek naar volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Onderzoeker Pauline Hamers van GOUD: “Het signaleren van stress bij deze doelgroep is vaak moeilijk. Het meten van het stresshormoon via een pluk hoofdhaar biedt daarom uitkomst.”


Onderzoeker Pauline Hamers

Primeur

Hamers: “Het is bekend dat depressie samen kan hangen met een verhoogde mate van langdurige stress. Wij hebben de eerste studie verricht waarbij plukjes hoofdhaar gebruikt werden om het haarcortisolgehalte te onderzoeken bij volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve symptomen. In het onderzoek keken we ook of lichttherapie invloed had op het haarcortisolgehalte. Een pluk hoofdhaar was beschikbaar bij 17 van de 26 deelnemers die lichttherapie ontvingen tijdens het GOUD Lichttherapie onderzoek.  

Significante samenhang

De plukjes hoofdhaar van 14 deelnemers hebben we kunnen analyseren: zeven cliënten kregen lichttherapie met 10.000 lux en zeven cliënten kregen lichttherapie met gedimd licht (300 lux). We vonden een significante samenhang tussen haarcortisol en baseline depressiescores (hoe hoger het haarcortisol, des te hoger het aantal depressieve symptomen). Bij volwassenen met een verstandelijke beperking lijkt het gebruik van plukjes hoofdhaar een veelbelovende objectieve methode om het stressniveau in de afgelopen periode te onderzoeken. In deze studie zagen we echter geen effect van lichttherapie op het haarcortisolgehalte. Meer onderzoek hiernaar zou gewenst zijn.

Vervolgonderzoek

De innovatieve studie naar haarcortisol als potentiele nieuwe biomarker voor langdurige stress bij volwassenen met een verstandelijke beperking heeft inmiddels een vervolg gekregen in een vanuit de Academische Werkplaats GOUD ingediende subsidieaanvraag voor vervolgonderzoek bij ZonMw.”