Vierjarig LEEV! project is gestart

Binnen het vierjarige LEEV! project werken verschillende onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en zorgorganisaties aan een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het doel van dit project? Een te personaliseren integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) opleveren. Met deze interventie kunnen zorgprofessionals op maat effectieve leefstijlondersteuning bieden aan mensen met een beperking, hun familieleden en begeleiders.

Wie gaan dit project uitvoeren? Het project zal worden uitgevoerd door onderzoekers en promovendi met verschillende professionele achtergronden. Zij zullen nauw samenwerken met de partners. Bas Valentin binnen de Hogeschool van Amsterdam wordt begeleid vanuit de Academische Werkplaats GOUD.

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een gezonde leefstijl en hulp van zorgprofessionals om dit te bewerkstelligen. Het LEEV! project sluit aan bij deze behoefte. Daarnaast sluit het project ook aan bij de vragen van professionals en zorgorganisaties die op zoek zijn naar handvatten om betere leefstijlondersteuning te bieden.

Bron: Hanze Hogeschool