Samenwerkingsovereenkomst tussen Trinity College Dublin en Erasmus MC bij onderzoek naar ouder worden met een verstandelijke beperking

Om de samenwerking te bewerkstelligen, werd op 18 november een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend tussen het Trinity College Dublin en het Erasmus MC. Met deze ondertekening worden krachten gebundeld en daarmee onderzoek naar het gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking versterkt. 

Tweedaags internationaal samenwerkingsevent  
De ondertekening vond plaats tijdens het tweedaagse internationaal samenwerkingsevent op 17 en 18 november op het Trinity College in Dublin. Tijdens deze bijeenkomst konden onderzoekers van de Trinity Centre for Ageing and Intellectual Disability (TCAID) en van de Academische Werkplaats GOUD van het Erasmus MC elkaar persoonlijk ontmoeten, kennis uitwisselen en toekomstige samenwerkingsmogelijkheden bespreken en concretiseren.

Dr. Dederieke Festen (Erasmus MC) en Professor Mary McCarron (Trinity College Dublin) 

Over TCAID 
TCAID is een internationaal en multidisciplinair onderzoekscentrum dat belangrijke kwesties in verband met ouder worden en de levensloop onderzoekt. Daarnaast voorziet TCAID van informatie voor beleid en debat op nationaal en lokaal niveau. De Intellectual Disability Supplement to the Irish Longitudinal Study on Ageing (IDS-TILDA), ook wel het vlaggenschip van TCAID, is een longitudinaal onderzoek naar ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking van 40 jaar en ouder in Ierland. Meer weten? Ga naar: Trinity Centre for Ageing and Intellectual Disability – Trinity College Dublin (tcd.ie) 

Over GOUD  
GOUD is als Academische Werkplaats in 2006 opgericht om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GOUD is een samenwerkingsverband tussen het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. GOUD heeft een voortrekkersrol in het doen van onderzoek naar een doelgroep die te maken heeft met een achterstand wanneer het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg. Een onrechtvaardige achterstand, als je je bedenkt dat juist deze doelgroep veel en complexe gezondheidsproblemen kent. De studies van GOUD leveren inzichten, instrumenten en interventies op, met speciale aandacht voor de implementatie die erop volgt.