Hoe vaak treden slikproblemen op?

Problemen met slikken en veilig eten komen vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking en kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden. Vroege herkenning van slikproblemen is belangrijk om ernstige gevolgen voor de gezondheid te voorkomen.

Maar, hoe vaak treden slikproblemen nu eigenlijk op bij ouderen met een verstandelijke beperking? En welke factoren spelen hierbij een rol? Onderzoeker en logopediste Kim Sanders onderzocht het.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?
– Meer dan 40% van de deelnemers had te maken met slikproblemen
– Meer dan 80% van deze slikproblemen stond niet vermeld in het medisch dossier
– Kwetsbaarheid, rolstoelafhankelijkheid en afhankelijk zijn van een ander tijdens het eten werden geassocieerd met slikproblemen
 
Deze bevindingen benadrukken het belang van het vroeg herkennen van slikproblemen en de bijbehorende factoren. Door dit te doen, kunnen we negatieve gezondheidseffecten voorkomen en de kwaliteit van leven verbeteren.
 
Benieuwd naar de rest van de bevindingen? Lees dan nu het open access artikel: Prevalence of swallowing difficulties and associated factors in older people with intellectual disabilities (wiley.com)