Allereerste metingen GOUD-X succesvol afgerond

Op de locatie Nieuwveen van Ipse de Bruggen zijn de eerste metingen van het GOUD-X onderzoek succesvol afgerond. Vanwege corona was in de vorm van een pilot een start gemaakt met zes cliënten. Ondanks COVID-19 konden de metingen op een verantwoorde en veilige manier plaatsvinden. Op dit moment zijn de metingen in Nieuwveen bijna afgerond en volgt landgoed Crayenburgh in Nootdorp.

Enthousiast

Onderzoeker Marco van Maurik: “We zijn ontzettend blij dat we een start konden maken met het daadwerkelijk meten van onze deelnemers. Daarnaast was het erg leuk om te zien dat zowel de cliënten als de begeleiding enthousiast waren om mee te doen en te helpen.”

Bekijk via de linkjes hoe een deelnemer verschillende testen doet; van wandelen op maximale snelheid tot knijpkracht!

Waar gaat GOUD-X over?

In dit onderzoek kijken we hoe het nu is gesteld met de gezondheid van cliënten die ongeveer tien jaar geleden deelnamen aan GOUD1. We kijken onder andere naar fitheid, leefstijl, artrose, voeding, mondgezondheid en slikproblemen, maar ook naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Daarnaast onderzoeken we de mentale gezondheid. Hebben de deelnemers aan de eerste GOUD-studie nog steeds slaapproblemen, angst- en stemmingsklachten? Dit onderzoek biedt ons handvatten hoe we de zorg voor de ouder wordende cliënt kunnen verbeteren.