Heleen Evenhuis beschrijft de weg naar AVG-specialisme in ‘Linksom en Rechtsom’

Oud-hoogleraar Heleen Evenhuis schreef een boek over de weg naar een specialisme in de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.

Ter ere van het twintigjarig bestaan van de AVG-opleiding en de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC, heeft emeritus hoogleraar Heleen Evenhuis de ontstaansgeschiedenis daarvan op papier gezet. In het boek ‘Linksom en Rechtsom’ beschrijft zij het kronkelige traject dat voorafging aan de acceptatie van het specialisme, de opleiding en de leerstoel. Het boek wordt op 16 april gepresenteerd tijdens de lustrumviering van beroepsvereniging NVAVG, de opleiding en de onderzoeksgroep.

Internationale primeur

In 2000 keurde minister Els Borst het nieuwe specialisme ‘Arts voor Verstandelijk Gehandicapten’ (AVG) goed. Daarmee had Nederland een internationale primeur. De opleiding en de leerstoel, beide de eerste ter wereld op dit gebied, werden ondergebracht bij het Erasmus MC. Inmiddels zijn 267 geregistreerde AVG’s in het hele land werkzaam in zorgorganisaties en gespecialiseerde poliklinieken. Evenhuis: ‘De kwaliteit van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking is in de afgelopen twintig jaren sterk veranderd en verbeterd.’

Over Heleen Evenhuis

Sinds haar promotie in 1990 heeft Evenhuis allerlei partijen gemobiliseerd op de weg naar erkenning van het specialisme. Als hoogleraar moest ze daarna de strijd aangaan voor overleving van de leerstoel en de groei van de onderzoeksgroep – eveneens een kronkelige weg. Haar punt op de horizon bleef altijd, ook als hoogleraar, de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderbouwde, proactieve en multidisciplinaire gezondheidszorg voor alle mensen met verstandelijke beperkingen.

Boek bestellen

Heeft u interesse in het boek? Neem dan contact op via het secretariaat van de AVG-opleiding: avgopleiding@erasmusmc.nl.