Eerste metingen GOUD-X gestart bij Amarant

Op 27 oktober vonden de eerste metingen plaats van het GOUD-X onderzoek. Een belangrijke mijlpaal voor de studie die kijkt naar de gezondheid van oud-deelnemers tien jaar later. Een team van professionals, werkzaam bij Amarant, zijn speciaal getraind om de metingen af te nemen. Uiteraard sluit het onderzoek aan bij de coronamaatregelen die binnen de zorgorganisatie van kracht zijn. Als de situatie het toelaat, zullen de aankomende weken meer deelnemers gemeten worden.

Van fitheidstest tot interviews

Onderzoeker Marleen de Leeuw vertelt over de metingen: “We verzamelen op allerlei manieren informatie. Denk aan het uitvoeren van lichamelijk onderzoek, slikobservaties, onderzoek naar artrose en fitheidstesten. Daarnaast dragen de deelnemers draagbare meetapparatuur en vragen wij verschillende professionals, waaronder de persoonlijk begeleiders, gedragsdeskundigen en de doktersassistent om vragenlijsten in te vullen. Wij zijn heel blij met iedereen die een bijdrage wil leveren aan het vergaren van meer kennis om de gezondheid van ouderen met een verstandelijke beperking verder te verbeteren!”

Veiligheid

“Uiteraard vinden alle metingen van het onderzoek plaats in overleg met de betrokken managers en worden strikte coronamaatregelen genomen om de veiligheid van alle betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Als de situatie het toelaat hopen we de aankomende weken meer deelnemers te gaan meten”, vertelt De Leeuw.

Onderzoek GOUD-X

Ruim tien jaar geleden onderzocht GOUD de gezondheid van 1.050 ouderen met een verstandelijke beperking. De Leeuw: “We ontdekten dat deze doelgroep op 50-jarige leeftijd qua fitheid en kwetsbaarheid vergelijkbaar is met 75-plussers in de algemene bevolking. Met GOUD-X willen we, tien jaar later, graag weten hoe het nu gesteld is met de gezondheid van de oud-deelnemers. We kijken hierbij naar allerlei aspecten, zoals fitheid, leefstijl, artrose, voeding, mondgezondheid en slikproblemen. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Daarnaast onderzoeken we de mentale gezondheid. Hebben dezelfde deelnemers van de eerste GOUD-studie nog steeds slaapproblemen, angst- en stemmingsklachten? Dit onderzoek biedt ons handvatten hoe we de zorg voor de ouder wordende cliënt kunnen verbeteren.”

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over GOUD-X. Vragen over het onderzoek bij Amarant? Neem contact op met marleen.de.leeuw@amarant.nl. Voor algemene vragen over het onderzoek, mail dan naar: goud.x@erasmusmc.nl