Maak kennis met… onderwijsadviseur Ades Joaquin Niazy

De liefde voor het onderwijs begon geheel onverwacht in Mexico waar Ades Joaquin Niazy terloops Engels ging doceren om zijn meerjarige reis voort te kunnen zetten. Inmiddels staat hij allang niet meer voor de klas, maar is hij werkzaam als onderwijsadviseur voor GOUD. In deze nieuwe rol wil hij de samenwerking met het onderwijs verstevigen. “Het onderwijs speelt een essentiële rol om de kennis die we bij GOUD ontwikkelen, goed terecht te laten komen bij de zorgprofessional.”

Onderwijsadviseur bij GOUD is een nieuwe functie. Wat houdt deze rol in?
Als onderwijsadviseur is het mijn taak om de samenwerking met het onderwijs te verstevigen en structureel vorm te geven. Denk hierbij aan het mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs. We willen dat de relevante kennis die we met ons onderzoek ontwikkelen via het onderwijs bij de zorgprofessionals terecht komt zodat uiteindelijk de geleverde zorg verbetert.”

Hoe pak je dat aan?
“Door eerst in kaart te brengen welke samenwerkingen en activiteiten er reeds bestaan. We willen zoveel mogelijk aansluiten op bestaande netwerken en constructies. Zo voorkomen we dat diverse partijen langs elkaar heen werken en kostbare tijd en middelen verspild worden. Op dit moment ben ik in gesprek met allerlei mensen, van leden van curriculumcommissies, lectoren, docenten en studenten tot beleidsadviseurs en managers in het onderwijs.”

“Als onderwijsadviseur wil ik de samenwerking met het onderwijs verstevigen en structuur geven.”

Kun je een voorbeeld geven van een bestaand netwerk?  
Een mooi voorbeeld is het Multidisciplinair ZorgInnovatieNetwerk (MZIN) tussen de Fontys Hogeschool en de zorgorganisatie Amarant. In MZIN werken en leren studenten van verschillende opleidingen en niveaus samen met professionals. Als academische werkplaats kunnen wij relevante en wetenschappelijke kennis toevoegen aan deze samenwerking. Zo vorm je een driehoek waarin onderwijs, praktijk en wetenschap efficiënt samenkomen.”

Het onderwijs is vrij breed. Waar richt je je op?
“We willen kleinschalig beginnen door met een aantal opleidingen van verschillende niveaus samen te werken. Als dat adequaat verloopt, kunnen we opschalen naar meerdere opleidingen. We willen dat het zich als een olievlek verspreidt. Het gaat niet alleen om regulier onderwijs, maar ook om bij- en nascholing van zorgprofessionals.”

“We willen aansluiten bij bestaande netwerken en constructies in het onderwijs.” 

Wat vind je zo mooi aan het onderwijs?
“Tijdens mijn reis door Centraal Amerika is de liefde voor het onderwijs ontstaan en daar heb ik ook de voor mij mooiste eigenschap van het onderwijs direct mogen ervaren: de bijzonder grote emancipatiekracht ervan. Zo heb ik kunnen zien dat van oudsher gemarginaliseerde groepen middels het onderwijs een betere toekomst voor zichzelf kunnen verkrijgen. Ook in Nederland is dat nog steeds relevant.”

In de coronacrisis starten met een nieuwe baan, dat valt niet mee…
“Dat is natuurlijk niet fijn. Je wilt mensen goed leren kennen en alleen via Zoom of Teams is dat een behoorlijke uitdaging. Toch heb ik in de zomer gelukkig een aantal collega’s in het echt kunnen ontmoeten. Verder probeer ik creatief te zijn door digitale koffiemomenten in te plannen zodat je mensen ook op een andere manier beter leert kennen.”

Wat hoop je over vijf jaar te hebben bereikt?
“Ik hoop dat de mensen die ik nu spreek en bijeenbreng elkaar automatisch gaan vinden en er structurele samenwerkingen ontstaan. De grootste uitdaging is het gebrek aan tijd in het onderwijs en de zorg. Door aan te sluiten op bestaande samenwerkingen kost het minder tijd en creëer je meerwaarde voor alle partijen.”