GOUD ontvangt subsidie voor drie onderzoeksprojecten

Bijzonder mooi nieuws! GOUD heeft subsidie toegekend gekregen voor maar liefst drie onderzoeksprojecten. De drie gehonoreerde aanvragen zijn ingediend bij ZonMW, voor het programma Gewoon Bijzonder. Het gaat om relatief ‘kleinere’ subsidies, die bedoeld zijn voor professionals in zorgorganisaties in samenwerking met een kennisinstituut.

Waar gaan deze onderzoeksprojecten over?

  1. Eet- en slikproblemen. Een systematische review van de literatuur om wetenschappelijk inzicht te verwerven over de oorzaken en gevolgen hiervan. Deze kennis is belangrijk voor (onder andere) logopedisten, artsen-VG, gedragskundigen en begeleiders, omdat dit hen kan helpen bij signalering en diagnostiek. Uiteindelijk hopen we deze kennis te kunnen verwerken in een valide, betrouwbaar en toepasbaar diagnostisch instrument. Dit is allemaal onderdeel van het lopende onderzoeksproject van logopediste Kim Sanders.
  1. Betrouwbaarheid van technologische innovatieve instrumenten om bijwerkingen van antipsychotica (bewegingsstoornissen) objectief te diagnosticeren. Dit onderzoek is onderdeel van het promotieonderzoek naar bijwerkingen van antipsychotica (promovendus en AIOTO Marie-Louise Hoekstra – van Duijn) en is onderdeel van de GOUD-antipsychotica afbouwstudie. De specifieke gegevens die Marie-Louise nodig heeft voor haar onderzoek zijn nog niet helemaal compleet, omdat zij door de pandemierestricties niet altijd op locatie kon meten. Om de ontbrekende data alsnog te kunnen verzamelen – en daarmee ook de betrouwbaarheid van deze instrumenten in kaart te kunnen brengen – is middels dit subsidievoorstel om aanvullende middelen gevraagd. 
  1. Is er sprake van een selectiebias in de antipsychotica afbouwstudie? Deze vraag is voor de praktijk erg relevant, omdat beleid en richtlijnen volledig gebaseerd zijn op studies met methodologische beperkingen. Dit draagt waarschijnlijk bij aan de terughoudendheid in de praktijk, als het gaat om afbouw van antipsychotica. Dit is het welbekende selectiebias stuk van promovenda en GZ-psycholoog Mireille Knulst.