Vernieuwde website AAWVB

De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen hebben hun krachten gebundeld in de Associatie van Academische Werkplaatsen VB. Nu deze samenwerking steeds verder vorm krijgt, is ook de website www.academischewerkplaatsen-vb.nl vernieuwd, zodat deze beter aansluit bij de ambities. 

De Associatie werkt aan verbinding, samenwerking, coördinatie en een duidelijke profilering van de academische werkplaatsen verstandelijke beperkingen op landelijk niveau. De vernieuwde website is een van de hulpmiddelen daarbij. De website maakt inzichtelijk hoe de Associatie is georganiseerd, welke partners meedoen en wat hun verschillende onderzoeksdomeinen zijn. Daarnaast is ook de nieuwsfunctie verbeterd. 

Er zijn acht academische werkplaatsen aangesloten bij de Associatie. Zij hebben ieder hun eigen specifieke onderzoeksdomeinen, die elkaar binnen de Associatie aanvullen. Samen zorgen de werkplaatsen voor de coördinatie en afstemming van wetenschappelijk onderzoek naar en voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werken de partners samen op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Gezamenlijk bevorderen ze een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen hiervan.

Kennisvragen op het gebied van de gezondheid, het functioneren en de participatie van mensen met beperkingen en hun omgeving staan hierbij centraal. Het doel? Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving.