GOUD op bezoek in Helsinki

Afgelopen september namen verschillende onderzoekers van GOUD deel aan twee belangrijke congressen in Helsinki. Het eerste was het EAMHID-congres, dat staat voor de European Association for Mental Health in Intellectual Disability. Dit congres richt zich op de uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Op dit evenement zijn de eerste resultaten gedeeld van het onderzoek naar het afbouwen van antipsychotica. Deze werden zeer positief ontvangen. 

Het tweede congres, genaamd EuGMS Society (European Geriatric Medicine Society) focust zich op de zorg voor ouderen met leeftijdsgerelateerde aandoeningen. Tijdens dit congres zijn de eerste bevindingen gepresenteerd van het GOUD-X-onderzoek. Hierbij valt te denken aan de haalbaarheid van het maken van hartfilmpjes bij onze doelgroep, evenals de ontwikkeling en het praktische gebruik van de kwetsbaarheidsindex.