Kennis op de juiste plek

Leontien van Wely begon dit jaar als ‘postdoc beleidsadviseur onderzoek’ bij GOUD. Haar werk richt zich op het benutten van ervaringsdeskundigheid en op het vertalen van onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Hoe pakt ze dit aan?

Wat houdt je rol in?  

“Mijn werk omvat drie belangrijke onderdelen. Allereerst, richt ik me op het betrekken van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Hoe kunnen we beter van hun ervaringen gebruik maken in onze projecten? En in strategische vraagstukken zoals de koers van GOUD en het verbeteren van toegankelijkheid van onze website en materialen. Eind 2023 staat de eerste bijeenkomst van het nieuw gestarte centrale ervaringsdeskundigenpanel van GOUD gepland. Dat we hier nu staan, is dankzij het voorwerk van Karen Mogendorff die in het kader van clientparticipatie de Handreiking Ervaringsdeskundigheid heeft ontwikkeld voor GOUD.”

”Vanaf het moment dat onderzoek begint, heeft het impact op alle betrokkenen”

Daarnaast werk ik aan het opzetten van nieuwe, structurele relaties met het onderwijs. We hebben al mooie samenwerkingen, zoals met de Arts VG-opleiding en bij bepaalde lessen in het MBO. Maar het is van belang dat we onze kennis nog beter in het onderwijs kunnen verankeren. Mijn collega Ades Joaquin Niazy heeft hiervoor een onderwijsrapport ontwikkeld waar we nu mee aan de slag zijn gaan. Het Het HBO-onderwijs is bijvoorbeeld op zoek naar praktijkgerichte voorbeelden. Met de antipsychotica afbouwstudie of een van onze leefstijlinterventies kunnen we daar als GOUD een waardevolle bijdrage aan leveren. Een win-win situatie dus. Tot slot, richt ik me op het zichtbaar maken van de diversiteit van de opbrengsten van GOUD.”  

Wat houdt het begrip ‘doorwerking’ in? 

“Vanaf het moment dat onderzoek begint, heeft het impact op alle betrokkenen. Je leert van elkaar en komt in actie. Ik maak hierbij gebruik van het concept ‘doorwerking’, van de lectoren Daan Andriessen en Harry van Vliet. Doorwerking kan verschillende vormen aannemen, zoals de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten, een meer onderzoekende houding of een organisatieverandering. De opbrengsten van GOUD gaan ook over deze dimensies. Deelname aan onderzoek draagt al bij aan verandering!” 

Hoe maak je doorwerking zichtbaar?

“Momenteel werken we aan een model om te rapporteren naar partijen zoals ZonMw, de beroepspraktijk, het onderwijs maar ook naar onszelf. Dit model helpt ons om de gerealiseerde veranderingen inzichtelijk te maken, op allerlei niveaus.” 

”Mijn wens is dat in elk project ervaringsdeskundigen betrokken zijn”

Dat klinkt mooi, maar dat is vast niet altijd eenvoudig… 

“Klopt. GOUD raakt veel verschillende beroepsgroepen. Het is interessant om te onderzoeken hoe we de opbrengsten van GOUD bij de juiste groepen kunnen laten landen.” 

Over Leontien van Wely: ”Ik ben opgeleid als fysiotherapeut en heb als bewegingswetenschapper aan het VUmc onderzoek gedaan naar een gezonde leefstijl van kinderen met motorische beperkingen. Daarnaast doceer(de) ik in het hbo en vervulde ik een managementrol in het onderwijs. Al mijn opgedane ervaring kan ik goed gebruiken in mijn huidige functie. Ik wil wetenschappelijke kennis begrijpelijk en laagdrempelig beschikbaar maken voor (toekomstige) professionals.”