Intensieve krachttraining haalbaar bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Toepasbare Total Body Workout samengesteld voor fysiotherapeuten en bewegingsagogen

Intensieve krachttraining is haalbaar voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Stijn Weterings van de Academische Werkplaats GOUD van het Erasmus MC, die op 18 januari zal promoveren. Weterings: ”Deze bevinding biedt een goede basis voor vervolgonderzoek naar de gezondheidseffecten van krachttraining. Onze doelgroep kan meer dan we op het eerste gezicht vaak denken.”

Mensen met een verstandelijke beperking hebben, vergeleken met de algemene bevolking, vaak veel gezondheidsproblemen. Weterings: “Denk aan risicofactoren op hart- en vaatziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, overgewicht of obesitas. Onderzoek onder de algemene bevolking toont echter aan dat krachttraining een goed alternatief kan zijn. Om te weten of dit ook een gunstig effect heeft op de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking, was nodig om éérst te onderzoeken of intensieve krachttraining überhaupt haalbaar is.”

Total Body Workout

Voor het onderzoek werd een trainingsprogramma samengesteld die zonder fitnessapparaten uitgevoerd kan worden. Weterings: “Het is een Total Body Workout van zeven eenvoudige oefeningen gericht op de grote spiergroepen, zoals voorgeschreven in de richtlijnen van het American College of Sports Medicine. In het onderzoek namen 24 mensen, met een lichte tot matige verstandelijke beperking en met minimaal één risicofactor voor hart- en vaatziekten, deel. Ze trainden twee keer per week voor een periode van 24 weken onder begeleiding van een fysiotherapeut of bewegingsagoog. Tijdens het trainen werd de trainingsintensiteit stapsgewijs verhoogd, als de uitvoering van de oefeningen dat toeliet.”

Haalbaar mét begeleiding

Wat waren de belangrijkste inzichten? Weterings: “Meer dan de helft (58%) van de deelnemers was op het einde intensief aan het trainen. Wel moesten ze het hele traject goed begeleid worden zodat de oefeningen juist werden uitgevoerd. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat de gezondheidswinst van dit krachttrainingsprogramma is voor deze specifieke doelgroep. Binnen de Academische Werkplaats GOUD doet Kirsten de Oude daar momenteel onderzoek naar.”

Anders denken

Weterings, ook werkzaam als fysiotherapeut bij een zorgorganisatie, is door het onderzoek anders naar krachttraining gaan kijken. “Onze doelgroep kan meer dan we op het eerste gezicht vaak denken. Als fysiotherapeut zet ik nu vaker krachtoefeningen in bij mijn cliënten. Ook biedt dit inzicht een basis om andere domeinen te onderzoeken. Zoals: kan krachttraining gedragsproblemen verminderen of sarcopenie (leeftijd gerelateerde afname van spiermassa) tegengaan? We staan nog maar aan het begin in dit onderzoeksterrein.”