‘Ik kom van die bank af!’

Dat is de tip van cliënt Judith die meedoet aan de GOUD krachtstudie. Kijk mee tijdens een dag van metingen en trainingen. Hoe ervaren de deelnemers en trainers het programma? En wat is volgens onderzoeker Kirsten de Oude het belang van deze studie?

GOUD onderzoekfilm: Krachtstudie (NL ondertiteling) – YouTube

Waar gaat het onderzoek over?

Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben last van suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en/of overgewicht. Dit zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In dit onderzoek kijken we of krachttraining een positief effect heeft op deze risicofactoren en op hun gezondheid, fitheid, gedrag en dagelijks functioneren.

Lees hier meer over het onderzoek: https://goudonbeperktgezond.nl/wp-content/uploads/2023/03/Onderzoek-krachttraining-GOUD.pdf

Samenwerking tussen theorie en praktijk

Een team van professionals werkt samen aan dit onderzoek: onderzoekers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen, artsen, arts-assistenten, gedragsdeskundigen, persoonlijke begeleiders en zorgmanagers.


Rosa van der Hoorn, fysiotherapeut Ipse de Bruggen