Nieuw onderzoek naar meest voorkomende doodsoorzaken

Wat zijn de meest voorkomende doodsoorzaken bij ouderen met een verstandelijke beperking? Al eerder deed GOUD onderzoek naar deze vraag. Marieke Mans, vijfdejaars Geneeskunde student aan de Universiteit Maastricht, verricht momenteel nieuw onderzoek naar dit onderwerp. “We willen meer inzicht krijgen in welke aandoeningen leiden tot de dood, zodat we de gezondheidszorg kunnen verbeteren en mensen gezonder en ouder kunnen worden.

Longziekten en kanker

De afgelopen jaren is de levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking toegenomen door een verbeterde gezondheidszorg. Mans: “In eerder onderzoek van GOUD, waarin we over de periode van 2008 tot en met 2015 de doodsoorzaken hebben onderzocht, zagen we dat de meeste mensen overleden aan longziekten. Op de tweede plaats stond kanker. Nu, vijf jaar later, gaan we opnieuw de doodsoorzaken bekijken. Omdat er inmiddels meer deelnemers zijn overleden, die ook nog eens ouder zijn geworden, zouden de resultaten kunnen verschillen met onze eerdere studie. Als we naar de algemene bevolking in Nederland kijken, zien we dat de meeste mensen overlijden aan kanker. We willen onze resultaten straks vergelijken met de algemene bevolking. Zo kunnen we zien welke doodsoorzaken specifiek bij mensen met een verstandelijke beperking veel voorkomen. Dit geeft ons aanknopingspunten over hoe we de zorg juist voor deze groep kunnen verbeteren.”

Meer kennis over fatale aandoeningen

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? Mans: “Bij de deelnemers, die in de laatste vijf jaar overleden zijn, ongeveer 150,  gaan we dossieronderzoek doen. Soms is de doodsoorzaak heel duidelijk. Soms ook niet, dan doen we aanvullend onderzoek door medische brieven te raadplegen waar meer informatie in staat zoals een ontslagbrief van een ziekenhuis. Vervolgens vergelijken we onze gegevens met de doodsoorzaken van de algemene bevolking. Met dit onderzoek willen we meer kennis ontwikkelen over mogelijk fatale aandoeningen van deze groep. Deze inzichten kunnen we vervolgens toepassen om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. We hopen het onderzoek in het begin van het nieuwe jaar af te ronden. “