Start Adviesgroep GOUD  

Wat betekent gezondheid voor jou? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste bijeenkomst van een diverse groep enthousiaste ervaringsdeskundigen. Zij vormen samen de ‘adviesgroep GOUD’.  

De adviesgroep is opgericht om ervaringsdeskundigen, mensen met een verstandelijke beperking, gelegenheid te geven hun ideeën en verwachtingen over wetenschappelijk onderzoek met elkaar te bespreken. De informatie die uit deze bijeenkomsten wordt verzameld, geeft de onderzoekers van GOUD inzicht in hoe zij toekomstig onderzoek nog beter aan kunnen laten sluiten bij de doelgroep. 

Diverse groep 

De adviesgroep bestaat uit mensen met een licht verstandelijke beperking uit verschillende zorgorganisaties in Nederland. Het is een diverse groep: sommige ervaringsdeskundigen wonen op een woongroep, anderen wonen ambulant. Sommigen hebben kinderen, anderen hebben geen contact met familie. Sommigen zijn zelfstandig met de trein naar Rotterdam gekomen, anderen hebben een coach meegenomen. Maar ze hebben allemaal hun eigen verhaal en ervaring, willen deze graag delen en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek binnen GOUD. 

Voor én door  

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken. Het was inspirerend hoe ieder met zijn eigen verhaal en zijn eigen ervaring gemotiveerd was om deel te nemen aan de adviesgroep. Door het delen van eigen verhalen werd duidelijk dat gezondheid vele facetten heeft. Ze vertelden dat vooral lichamelijke gezondheid, goed in je vel zitten en in balans zijn, belangrijke thema’s zijn. Tijdens de bijeenkomst kwam ook naar voren dat de adviesgroepleden zich vaak niet gezien of serieus genomen voelen. Onderzoek moet voor en door hen worden gedaan, en niet alleen over hen.   

Het was een enorm interessante, betekenisvolle en gezellige middag. Ook de deelnemers waren positief en er is veel input verzameld. De volgende bijeenkomst is gepland in februari en dan staat het thema ‘Gelukkig zijn’ centraal.