Ontwikkeling online platform: ‘Get Wise about Your Health’

‘Get Wise about Your Health’ is een nieuw project van de Academische Werkplaats GOUD in samenwerking met het Trinity Centre for Ageing and Intellectual Disability in Dublin. ‘Get Wise’ focust zich op de ontwikkeling van een online platform, waar mensen met een verstandelijke beperking onderwijsmodules kunnen volgen over hun gezondheid. Alyt Oppewal, projectleider bij GOUD, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit innovatieve platform.  

Bezoek aan de huisarts
‘Het doel van deze modules is om mensen met een verstandelijke beperking beter in staat te stellen om zorg te dragen voor hun eigen gezondheid. In de eerste modules gaan we ons richten op ‘hoe breng je een bezoek aan de huisarts?’ en ‘gezonde botten’.‘

Co-creatie voor aansluiting leefwereld
‘Uiteraard is het belangrijk dat deze modules goed aansluiten bij de leefwereld van mensen met een verstandelijke beperking. Om dit te bereiken, is co-creatie essentieel en leveren mensen met een verstandelijke beperking input aan de ontwikkeling van de onderwijsmodules. Hiervoor gaan we verschillende interviews houden met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Ook zullen de eindgebruikers de modules gaan testen. We hopen dat eind 2020 het platform helemaal klaar en getest is en we dan live kunnen gaan voor breed gebruik.’

Kennis breed verspreiden
‘Door onze kennis en ervaring te bundelen met Dublin, creëren we een sterke basis. Ook willen we onze kennis zo breed mogelijk verspreiden. Onze ambitie is uiteindelijk dat ‘Get Wise about Your Health’ een Europees platform wordt, waarbij we mensen met een verstandelijke beperking in veel landen kunnen ondersteunen op het gebied van hun gezondheid.’