Update lopende onderzoeken

Het Coronavirus treft ons allemaal. Logischerwijs heeft het ook gevolgen voor de lopende onderzoeken van GOUD. Welke onderdelen staan momenteel ‘on hold’? Welke metingen gaan wel door? Lees hieronder meer over de huidige stand van de antipsychotica studie, het krachttrainingsonderzoek, GOUD-X en de promotie van Pauline Hamers over het effect van lichttherapie.

Antipsychotica studie

Tijdelijk geen start van nieuwe deelnemers
Op dit moment starten er vanwege de coronamaatregelen tijdelijk geen nieuwe deelnemers aan de GOUD Antipsychotica studie. We blijven in overleg met de instellingen over wanneer het wel weer kan. Hierbij letten we ook bezetting en belasting van het (zorg)personeel. De cliënten waarbij toestemming is voor deelname aan dit onderzoek staan dus even in de wacht, wel verzamelen we waar mogelijk alvast de informatie die we nodig hebben om t.z.t. weer efficiënt van start te kunnen gaan.

Metingen bij de al gestarte deelnemers
Voor de cliënten die al gestart waren met de studie, gaan de lichamelijke metingen op de medische dienst en het dragen van de ActiWatch/ActiGraph zo veel als mogelijk door. De metingen met de onderzoekers vinden momenteel telefonisch plaats en met behulp van videobeelden. Op deze manier kunnen we met elkaar eventuele afbouw bij de deelnemers goed blijven monitoren en kunnen we toch nog zo veel als mogelijk de data verzamelen in deze bijzondere omstandigheden.

Benaderen nieuwe deelnemers
De afgelopen weken zijn er informatiepakketten verstuurd naar wettelijk vertegenwoordigers, en we zijn druk bezig met nabellen om te informeren of ze wel/geen toestemming geven voor deelname. Daarbij leggen we ook uit dat er tijdelijk geen deelnemers starten vanwege de omstandigheden. Het aantal toestemmingen voor deelname loopt ondanks deze omstandigheden gelukkig nog steeds op. We zitten momenteel op de 47! Omdat we meer deelnemers nodig hebben, gaan we ook instellingen buiten de drie GOUD zorgorganisaties benaderen. Sinds half maart hebben we een nieuwe collega, Bibi den Haan, die ons daarbij gaat helpen. We zijn erg blij met onze nieuwe collega en ook dat we elkaar in februari al een keer in het echt hebben gezien want we komen elkaar nu alleen digitaal tegen.

Voor vragen: goud.antipsychotica@erasmusmc.nl
De Antipsychotica-studie (projectnr. 848016008) maakt deel uit van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG).

Krachttrainingsonderzoek (PRET-studie)

Overzicht potentiële deelnemers
Binnen de organisaties zijn we bezig met het uitzoeken welke cliënten potentiële deelnemers zijn voor de PRET-studie. We zijn op dit moment bezig met het beoordelen van hun wilsbekwaamheid door de gedragsdeskundige en het evalueren op contra-indicaties door de AVG’s. Dat laatste loopt vertraging op door de coronadrukte.

Systematische review
Daarnaast is Theodore Kastanidis bezig met het schrijven van een protocol artikel voor zijn onderzoek en een protocol voor een systematische review. In de systematische review gaat hij kijken naar: ‘Welke intensiteit van krachttraining vermindert het meest de cardiovasculaire risicofactoren in de algemene populatie?’.

Voor vragen: t.kastanidis@erasmusmc.nl

GOUD 10 jaar later (GOUD-X)

Voorbereiding voor werven deelnemers
We zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het onderzoeksproject GOUD-X. We hebben door de coronamaatregelen nog geen contact kunnen leggen met wettelijk vertegenwoordigers of oud-deelnemers. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten, kunnen we gaan starten met het werven van deelnemers en het plannen en uitvoeren van de metingen. Tot die tijd blijven we achter de schermen werken aan de voorbereidende activiteiten (zie onderstaande rijtje ‘voorbereidende activiteiten’).

Zodra de situatie verandert, kiezen we in overleg met de zorgorganisaties een moment om de activiteiten binnen de organisaties weer op te pakken. Dit startpunt zal duidelijk gecommuniceerd worden. Vanaf dat moment kunnen we tevens weer aan de slag met de activiteiten (zie onderstaande rijtje ‘wat we later weer oppakken’).

Voorbereidende activiteiten:

 • Werkafspraken maken met betrokkenen
 • Meetprotocollen afronden
 • Digitale vragenlijsten optimaliseren
 • Wilsbekwaamheid oud-deelnemers vaststellen
 • Trainen van professionals (indien dit op afstand mogelijk is)
 • Aan de slag met het opzetten van wetenschappelijke artikelen

Wat we op een later moment weer oppakken:

 • Informeren van woningen over de studie
 • Bellen van persoonlijk begeleiders, wettelijk vertegenwoordigers en wilsbekwame cliënten over deelname aan de studie
 • Het versturen van informatiepakketten en toestemmingsformulieren naar wettelijk vertegenwoordigers en wilsbekwame cliënten
 • Plannen en uitvoeren van metingen
 • Face-to-face trainen van professionals
 • Hervatten van de fijne samenwerking met alle hardwerkende lokale collega’s!

Voor vragen: goud.x@erasmusmc.nl

Verdediging proefschrift Pauline Hamers

De verdediging van het proefschrift van Pauline Hamers is verplaatst naar woensdag 4 november 2020. Haar proefschrift gaat over het effect van lichttherapie op depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking.