EURECO brengt bezoek aan GOUD 

Op donderdag 9 februari bracht het Europese samenwerkingsplatform EURECO een werkbezoek aan GOUD. Tijdens deze informele bijeenkomst stond kennismaking en het opdoen van inspiratie centraal.  

Verschillende perspectieven 

Tijdens de ontmoeting vertelden onderzoekers vanuit verschillende perspectieven over hun werk bij GOUD. Zoals: hoe zijn we als academische werkplaats georganiseerd? Wat voor onderzoek doen we, welke impact maken we en hoe helpt daar de structurele financiering van ZonMw/VWS bij?  
Deze vragen hadden als doel om te kijken of de succesvolle ontwikkelingen van een academische werkplaats zoals GOUD ook elders in Europa, het veld verder kunnen brengen.  

Over EURECO

EURECO is een platform en staat voor European Research Platform for Inclusive Community Planning and Service Development for persons with Disabilities. Het platform wil onderzoekers, professionals, mensen met een beperking, professionals in de zorg en ondersteuning, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Het doel van EURECO is om door middel van onderzoek toe te werken naar een inclusieve gemeenschap waarin mensen met een ziekte of beperking gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij het VN-verdrag Handicap. ZonMw is onderdeel van EURECO en werkt daarbij nauw samen met onder andere de EASPD, IASSID en de Universiteit Siegen. Meer informatie over EURECO is te vinden op www.eureco.easpd.eu.