GOUD breidt uit

De afgelopen periode zijn nieuwe collega’s gestart bij GOUD. Zo is een promovendus aangetrokken voor het krachttrainingsonderzoek en versterken een junior onderzoeker en röntgenlaborant het GOUD-X onderzoek. Bij Abrona begon een nieuwe interne coördinator en bij Amarant een implementatiecoach. We stellen ze graag aan je voor.

Kirsten de Oude

Promovendus bij het krachttrainingsonderzoek  
Na het afronden van haar master geriatriefysiotherapie, is Kirsten in december 2020 gestart als onderzoeker bij de academische werkplaats GOUD. Ze doet onderzoek naar het effect van krachttraining op cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met een licht verstandelijke beperking (PRET-studie genaamd).
Kirsten heeft hiervoor jarenlang als fysiotherapeut gewerkt bij de zorgorganisatie Ipse de Bruggen. In die rol liep ze er regelmatig tegenaan dat er in de gehandicaptenzorg nog weinig wetenschappelijke onderbouwing is voor deze doelgroep. Haar doel is om deze wetenschappelijke kennis te vergroten en de fysiotherapeutische zorg binnen de VG-sector te verbeteren.

Kirsten de Oude

Inge Ramakers

Junior onderzoeker bij GOUD-X
Sinds december 2020 is Inge als junior onderzoeker betrokken bij het onderzoeksproject GOUD-X, waar ze samen met promovendus Marjoleine van Bruggen de contactpersoon is voor de zorgorganisatie Abrona.

Wat is haar drijfveer om zich in te zetten voor GOUD? “Iedereen wil oud worden zonder al te veel pijn of problemen, dit is voor oudere mensen met een verstandelijke beperking vaak wat ingewikkelder. Ik hoop dat we hier verandering in kunnen brengen zodat ook deze doelgroep op een zo gezond mogelijke manier oud kan worden.”

Inge Ramakers

Gerlies Wassink

Radiologisch laborant bij GOUD-X
Gerlies Wassink is werkzaam bij diverse ziekenhuizen w geweest als MBB’er op de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Sinds januari is ze bij het onderzoek GOUD-X aangenomen als radiologisch laborant en zal ze binnen de diverse zorginstellingen röntgenfoto’s gaan maken om artrose in beeld te brengen.

Gerlies Wassink

Jeannette van den Born

Interne coördinator Abrona
Jeannette van den Born is sinds februari dit jaar Manager Behandeling & Expertise bij Abrona. Ze is verantwoordelijk voor de organisatie van de inhoudelijke begeleiding en behandeling van zowel interne als externe cliënten. Vanuit de functie van Manager Behandeling & Expertise is ze betrokken bij GOUD als intern coördinator.
Haar drijfveer voor GOUD is om de kwaliteit van zorg aan cliënten te verbeteren door onderzoek: “GOUD kenmerkt zich doordat we in gezamenlijkheid, met verschillende organisaties, vormgeven aan de onderzoeks-agenda. Ik hoop dat we samen kunnen bereiken dat we de wetenschappelijke kennis voor mensen met een verstandelijke beperking in de praktijk kunnen borgen door het implementeren van de uitkomsten.”

Jeannette van den Born

Eline van Beerendonk

Implementatiecoach Amarant
Eline is per januari 2021 gestart als implementatiecoach bij zorgorganisatie Amarant. Daarnaast is ze werkzaam bij het Servicepunt Zorg en Dwang bij Amarant. Ze heeft veel praktijkervaring doordat ze elf jaar in de directe zorg heeft gewerkt.

Haar ambitie is om in de organisatie meer bekendheid te geven aan GOUD. Eline: “Ook wil ik meer verbinding creëren tussen onderzoek en de medewerkers in de directe zorg zodat we theorie en praktijk samen kunnen brengen. Op deze manier dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn en geluk van onze cliënten.”

Eline van Beerendonk