Prinsenstichting en Zideris doen mee aan antipsychotica afbouwstudie

De zorgorganisaties Prinsenstichting en Zideris zullen participeren in de antipsychotica afbouwstudie van GOUD, waardoor het aantal deelnemers wordt vergroot. GOUD is zeer verheugd dat de twee zorgorganisaties deelnemen, ondanks de uitdagingen die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt. 

Eerste toestemmingen binnen

Op dit moment zijn de eerste toestemmingen voor deelname aan het onderzoek binnen en worden de laatste voorbereidingen getroffen. GOUD hoopt in maart te starten met de eerste metingen bij beide organisaties. In het voorjaar van 2022 verwacht GOUD alle metingen van de studie te hebben afgerond.

Over Prinsenstichting en Zideris

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en is gevestigd in de regio Noord-Holland. Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie met woon- werk- en dagbestedingslocaties verspreid over Gelderland, Utrecht en Noord-Holland.

Waar gaat het onderzoek over?

Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat antipsychotica helpen bij gedragsproblemen. De ongunstige bijwerkingen, zoals suikerziekte, verhoogd cholesterol, afvlakking van emoties, sufheid, en bewegingsstoornissen zijn wel overtuigend aangetoond. Deze bijwerkingen hebben dus invloed op de gezondheid en kunnen afnemen of verdwijnen na het afbouwen van antipsychotica. In de praktijk blijkt dat dit vaak lastig is. Het is onduidelijk waardoor de afbouw meestal faalt. Met dit onderzoek willen we daarom onderzoeken waarom het afbouwen van antipsychotica zo moeilijk gaat bij mensen met een verstandelijke beperking.

Door deelnemers aan de studie (geblindeerd) onder te verdelen in twee groepen, waarbij een groep langzaam het middel afbouwt en de andere groep het middel blijft gebruiken, willen we antwoord op deze vraag krijgen.

Bekijk hier het filmpje over deze studie met onderzoeker en Arts Verstandelijk Gehandicapten Sylvie Beumer.

Zideris logo Prinsenstichting logo