Literatuuronderzoek naar slikproblemen

Problemen met eten en slikken komen veel voor onder volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij mensen van 50+ is dat zelfs ruim 40 procent, weet onderzoeker en logopedist Kim Sanders. Slikproblemen kunnen onder andere leiden tot ernstige uitdroging, ondervoeding en zelfs verstikking.

“Het signaleren ervan is lastig, meestal ontstaan de problemen langzaam en alarmsignalen worden niet altijd herkend”, zegt ze. Dat leidt in de praktijk tot veel ongerustheid. Er is daarom grote behoefte aan een instrument voor begeleiders om slikproblemen sneller op te merken. “Er zijn wel initiatieven op dat gebied maar er is nog geen consensus over wat er precies allemaal samenhangt met het slikprobleem. Gaat het alleen om technisch slikken of ook om risicovol eetgedrag, zoals proppen? Daar doen wij onderzoek naar.”

Kim heeft € 50.000 ontvangen voor deelonderzoek. Met dit geld gaat ze systematisch alle gepubliceerde wetenschappelijke literatuur over het onderwerp doorzoeken om meer kennis te verkrijgen over het probleem. Publicaties zijn er volop maar die betreffen voornamelijk onderzoek onder de populatie van ziekenhuizen en verpleeghuizen. “Onder onze doelgroep is veel minder onderzoek gedaan. We gaan inventariseren wat voorspellende factoren zijn voor het ontwikkelen van slikproblemen, wat het verband is tussen slikproblemen en de gevolgen voor de gezondheid en of we een uitspraak kunnen doen over oorzaak en gevolg.”

Doel van Kims onderzoek is om een basislijst te maken en met de input van experts tot een conceptueel model te komen. “We moeten een stevige basis leggen, want de behoefte is heel groot”, benadrukt ze. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een valide, betrouwbaar en toepasbaar diagnostisch instrument.


Onderzoeker en logopedist Kim Sanders