Stresslevels meten met pluk hoofdhaar

Door het meten van het stresshormoon cortisol in hoofdhaar kun je nauwkeurig vaststellen of iemand stress heeft gehad. Nieuw is deze methode niet, maar wel dat GOUD haar voor het eerst toepaste in onderzoek naar volwassenen met een verstandelijke beperking…

Veel (h)erkenning door uitwisseling van informatie en ervaringen

‘Duurzame inclusie bevorderen van mensen met een beperking: een conceptueel kader voor onderzoekers’ Begin juli vond het IASSIDD-congres plaats waar GOUD maar liefst tien presentaties gaf over verschillende onderzoekthema’s. Een daarvan was een rondetafelgesprek met collega Karen Mogendorff over hoe je…

Allereerste metingen GOUD-X succesvol afgerond

Op de locatie Nieuwveen van Ipse de Bruggen zijn de eerste metingen van het GOUD-X onderzoek succesvol afgerond. Vanwege corona was in de vorm van een pilot een start gemaakt met zes cliënten. Ondanks COVID-19 konden de metingen op een…

Nieuwe subsidie ‘In beweging met implementatie bij mensen met een verstandelijke beperking’

GOUD heeft onlangs een subsidie van ZonMw toegekend gekregen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van implementatie. Met deze subsidie wil GOUD een geschikte implementatiemethode ontwikkelen door inzet van het Beweeg- en Educatieprogramma. Meer kennis door netwerk Marieke…

‘We hebben het veld voorzien van een betrouwbaar instrument’

In het jaarverslag blikken we terug op 2020. We lichten graag enkele interviews en artikelen uit. Zoals het interview met universitair hoofddocent Dederieke Festen. Wat was de impact van corona op GOUD? En hoe werd in korte tijd een betrouwbaar…

Het jaarverslag 2020 is uit!

In dit jaarverslag blikken we terug op een bewogen en bijzonder jaar. Onze onderzoekers, adviseurs, implementatiecoaches, ervaringsdeskundigen, bestuurders én andere betrokkenen nemen je mee naar 2020 en vertellen over hun mijlpalen, uitdagingen en het belang van onderzoek.   Lees hier…

Heleen Evenhuis beschrijft de weg naar AVG-specialisme in ‘Linksom en Rechtsom’

Oud-hoogleraar Heleen Evenhuis schreef een boek over de weg naar een specialisme in de geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten. Ter ere van het twintigjarig bestaan van de AVG-opleiding en de Leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC, heeft emeritus…

Kenniscoalitie ‘Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen’ van start

Op 18 januari 2021 hebben vertegenwoordigers van het ministerie VWS, ZonMW, Vilans, VGN en de Associatie Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking gezamenlijk het initiatief genomen tot een Kenniscoalitie voor de sector van zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan…

GOUD breidt uit

De afgelopen periode zijn nieuwe collega’s gestart bij GOUD. Zo is een promovendus aangetrokken voor het krachttrainingsonderzoek en versterken een junior onderzoeker en röntgenlaborant het GOUD-X onderzoek. Bij Abrona begon een nieuwe interne coördinator en bij Amarant een implementatiecoach. We…

Prinsenstichting en Zideris doen mee aan antipsychotica afbouwstudie

De zorgorganisaties Prinsenstichting en Zideris zullen participeren in de antipsychotica afbouwstudie van GOUD, waardoor het aantal deelnemers wordt vergroot. GOUD is zeer verheugd dat de twee zorgorganisaties deelnemen, ondanks de uitdagingen die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt.  Eerste toestemmingen…